PL EN


2013 | 3/1 | 371-385
Article title

Polski samorząd lokalny jako dobro publiczne

Content
Title variants
EN
Polish local government as public goods
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The evolution of character and a range of public goods is a derivative of social and economic development of countries and their international milieu. Functions which were concerned with public goods management and had been initially attributed to sovereign nations, were transferred to local government and together with emergence of problems in international or even global scale were transferred to international institutions. It contributes to re-defi ne the range of public goods and institutions which are responsible for their management. This article is an attempt to identify factors which either positive or negative infl uence on local government. There is an assumption, that in view of qualitative character there is a need of exploratory direct research to measure the connection between changes and their effects.
Year
Issue
3/1
Pages
371-385
Physical description
Contributors
References
  • Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, w: J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001Beksiak J., Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001Kleer J., Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006Kleer J., Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, SGH, Warszawa 2005Kleer J., Perspektywy sektora publicznego na świecie, w: Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski, red. J. Kleer, OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2004Kleer J., Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Przypadek Polski, w: Samorząd lokalny od teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2009Krzyżanowski A., Etatyzm w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej w Polsce, Kraków 2005Reforma procesu stanowienia prawa, red. P. Rymaszewski, BRE Bank–CASE, Warszawa 2004Regulski J., 25 lat temu, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 12Samuelson W., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004Zeman-Miszewska E., Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych – założenia modelowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1996Zeman-Miszewska E., Przejawy i przesłanki etatyzmu, w: Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej, red. M. Miszewski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d294a07a-a442-4392-a5a7-b33d57a50577
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.