PL EN


Journal
2015 | XIX | 7-30
Article title

Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?..

Content
Title variants
EN
Mixed electoral systems: a hybrid or new type of electoral systems?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mieszane systemy wyborcze stanowią odrębną, trzecią klasę systemów wyborczych. Mimo że w punkcie wyjścia zostały zaprojektowane jako narzędzie do realizacji całkowicie przeciwstawnych celów większościowej i proporcjonalnej reprezentacji, to w konsekwencji wytworzyły zupełnie nową jakość, niedającą się zredukować do sumy efektów wytwarzanych przez ich komponenty. Przemawia za tym zarówno ich geneza, cel, mechanika, wielość wariantów oraz szczegółowych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim jest to jednak efekt sobie tylko właściwych konsekwencji politycznych generowanych przez systemy mieszane w zakresie strategii nominowania kandydatów partyjnych, zachowań wyborczych elektoratu, poziomu dysproporcjonalności wyników oraz stopnia partyjnego rozproszenia.
EN
Mixed electoral systems belong to the third, different from plurality/majority electoral systems and proportional representation, type of electoral systems. Although originally they were considered a useful tool for achieving entirely opposing principles of representation, consequently they have created a completely new entity which cannot be reduced to the sum of results produced by their majoritarian and PR components. This thesis is also supported both by their origins, aims, mechanics, number of variants and specific technical solutions within mixed electoral systems. However the main justification of the thesis stems from different political consequences generated by mixed electoral systems as far as the strategy of nominating party candidates, voting behaviour, degree of disproportionality and fragmentation of party system are concerned.
Journal
Year
Volume
XIX
Pages
7-30
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Teorii Polityki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracownik Centrum Studiów Wyborczych, Bartlomiej.Michalak@umk.pl.
References
 • Banaszak B., Balicki R., Prawo wyborcze do Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec, [w:] S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006
 • Blais A., Massicotte L., Mixed Electoral Systems: An Overview, „Representation” 1996, vol. 33(4)
 • Blais A., Massicotte L., Electoral Systems, [w:] L. LeDuc, R.G. Niemi, P. Norris (eds.), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective, Thousand Oaks–London–New Delhi 1996
 • Bormann N.-C., Golder M., Democratic Electoral Systems around the world. 1946-2011, „Electoral Studies” 2013, vol. 32(2)
 • Bingham Powell G. Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006
 • Carter E., Farrell D., Electoral Systems and Election Management, [w:] L. LeDuc, R.G. Niemi, P. Norris (eds.), Comparing Democracies 3. Elections and Voting in the 21st Century, London 2010
 • Colomer J.M. (ed.), Handbook of Electoral System Choice, New York 2004
 • Cox K.E., Schoppa L.J., Interaction Effects in Mixed-Meber Electoral Systems. Theory and Evidence From Germany Japan and Italy, „Comparative Political Studies” 2002, vol. 35(9)
 • DʼAlimonte R., Italy: A Case of Fragmented Bipolarism, [w:] M. Gallagher, P. Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford–New York 2005
 • Duverger M., Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State, London–New York 1964
 • Elklit J., The best of both worlds? The Danish electoral system 1915–20 in a comparative perspective, „Electoral Studies” 1992, vol. 11(3)
 • Farrell D., Electoral Systems. A Comparative Introduction, Basingstoke 2001
 • Farrell D., Electoral Systems. A Comparative Introduction, Basingstoke 2011
 • Ferrara F., Heron E.S., Nishikawa M., Mixed Electoral Systems: Contamination and Its Consequences, New York 2005
 • Gallagher M., Mitchell P. (eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford–New York 2005
 • Grabowska S., Składowski K. (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006
 • Jarentowski M., Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej” jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4
 • Kaase M., Personalized Proportional Representation: The 'Model' of the West German. Electoral System, [w:] A. Lijphart, B. Grofman (eds.), Choosing an Electoral System: Issues and Alternatives, London 1986
 • Karp J.A., Candidate effects and spill-over in mixed systems: Evidence from New Zealand, „Electoral Studies” 2009, 28(1)
 • Karp J.A., Vowles J., Banducci S.A., Donovan T., Strategic voting, party activity, and candidate effects: testing explanations for split voting in New Zealandʼs new mixed system, „Electoral Studies” 2002, vol. 21 (1)
 • Kostadinova T., Do mixed electoral system matter?: a cross-national analysis of their effects in Eastern Europe, „Electoral Studies” 2002, vol. 21(1)
 • Kunicova J., Remington T.F., Mandates Parties and Dissent. Effect of Electoral Rules on Parliamentary Party Cohesion in the Russian State Duma 1994–2003, „Party Politics” 2008, vol. 14(5)
 • Lakeman E., How Democracies Vote: A Study of Electoral Systems, London 1974
 • Lakeman E., Lambert J., Voting in Democracies. A Study of Majority and Proportional Electoral Systems, London 1955
 • Lijphart A., Advances in the Comparative Study of Electoral Systems, „World Politics” 1984, vol. 36(3)
 • Lijphart A., Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies 1945–1990, Oxford 1994
 • Lijphart A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven–London 1999
 • Lundell K., Contextual Determinants of Electoral System Choice. A Macro-Comparative Study 1945–2003, Åbo 2005
 • Lijphart A., Trying to Have the best of Both Worlds: Semi-Proportional and Mixed Systems, [w:] A. Lijphart, B. Grofman (eds.), Choosing an Electoral System: Issues and Alternatives, New York 1984
 • Massicotte L., Blais A., Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey, „Electoral Studies” 1999, no. 18(3)
 • Meyer H., Prawo wyborcze, [w:] J. Isensee, P. Kirchof (red.), Parlament Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1995
 • Michalak B., Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje, Toruń 2013
 • Michalak B., Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje? „Studia BAS” 2011, vol. 3(27), s. 68
 • Moser R., Scheiner E.G., Mixed Electoral Systems and Electoral Systems Effects: Controlled Comparison and Cross-National Analysis, „Electoral Studies” 2004, vol. 23(4)
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004
 • Nohlen D., Stöver P. (eds.), Elections in Europe. A Data Handbook, Baden-Baden 2010
 • Norris P., Choosing Electoral Systems: Proportional Majoritarian and Mixed Systems, „International Political Science Review” 1997, vol. 18(3)
 • Norris P., Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, Cambridge 2004
 • Raciborski J., Teoria demokracji a reguły wyborów, „Nauka” 2006, nr 3
 • Reynolds A., Reilly B., Ellis A., Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, Stockholm 2005
 • Royal Commission on the Electoral System, Report of the Royal Commission on the Electoral System. Towards a Better Democracy, Wellington 1986
 • Saalfeld T., German: Stability and Strategy in a Mixed-Member Proportional System, [w:] M. Gallagher, P. Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems, (red.) Oxford–New York 2005
 • Salomon J., Wpływ kandydatów na głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych, „e-Poltikon” 2012, nr 3
 • Sartori G., Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures Incentives and Outcomes, New York 1997
 • Sartori G., The Party-Effects of Electoral Systems, „Israel Affairs” 1999, vol. 6(2)
 • Scarrow S.E., Germany: The Mixed-Member System as a Political Compromise, [w:] M.S. Shugart, M.P. Wattenberg (eds.), Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?,Oxford 2001
 • Shugart M.S., Wattenberg M.P. (eds.), Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, Oxford 2001
 • Siaroff A., Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections since 1945, New York–London 2000
 • Sieberer U., Behavioral consequences of mixed electoral systems: Deviating voting behavior of district and list MPs in the German Bundestag, „Electoral Studies” 2010, vol. 29(3)
 • Taagepera R., Predicting Party Sizes. The Logic of Simple Electoral Systems, Oxford 2007
 • Taagepera R., Shugart M.S., Seats and Votes. The Effects and Determinants of Electoral Systems, New Haven–London 1989
 • Taylor P.J., Johnston R.J., Geography of Elections, London 1979
 • Thames F.C., A House Divide. Party Strenght and the Mandate Divide in Hungary Russia and Ukraine, „Comparative Political Studies” 2005, vol. 38(3)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1898-0082
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d297d78b-a42a-4b8a-8bf2-2e9e35672f66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.