PL EN


2018 | 525 | 248-257
Article title

Obserwacja jako metoda badania wybranych aspektów zachowań nabywców w sklepach wielkopowierzchniowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania obserwacji jako jakościowej metody badawczej służącej analizowaniu zachowań nabywców w miejscu sprzedaży. Specyfika i złożoność tych zachowań, a także spodziewana trudność w ich opisaniu przez badanych i możliwa luka między deklaracjami badanych a rzeczywistymi zachowaniami skłania do poszukiwania możliwości rejestrowania ich zachowań w naturalnym środowisku. Dotychczas przeprowadzone obserwacje jawne klientów sklepów wielkopowierzchniowych w Łodzi pokazują, że zachowania te obejmują zarówno aspekty ogólne (związane z przygotowaniem i organizacją zakupów), szczegółowe (związane z wyborem produktów przy półce), jak i czasowe. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania realizowane w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2016 r., a które są zaplanowane na lata 2016-2020.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2985f7b-e6df-478b-b177-d169dc08a390
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.