PL EN


2019 | 66 | 2: Teologia dogmatyczna | 71-89
Article title

Implikacje eklezjologiczne Pnp 5,2-8

Authors
Title variants
EN
Ecclesiological Implications Pnp 5:2-8
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Discovering the many meanings of “Song of Songs” allows us to formulate important theological issues: the image of God the Bridegroom (Christ the Bridegroom), the image of the people of God's Bride, the image of man and woman created for spousal relationships. The research of this book inspires to show new images of the Church: sister, friend, dove, heart.
PL
Odkrywanie wielu znaczeń „Pieśni nad Pieśniami” pozwala na formułowanie ważkich zagadnień teologicznych: obraz Boga Oblubieńca (Chrystusa Oblubieńca), obraz ludu Bożego Oblubienicy, obraz mężczyzny i kobiety stworzonych do relacji oblubieńczych. Badania tej księgi inspirują do ukazywania nowych obrazów Kościoła: siostry, przyjaciółki, gołębicy, serca.
Contributors
author
References
 • Baraniak M., Targumizm a targum Pieśni nad Pieśniami, w: Starożytna Palestyna – między wschodem a zachodem, red. M. Münnich, Lublin 2008, s. 95-113.
 • Bardski K., Duchowa interpretacja Pieśni nad Pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, CT 78(2008), nr 4, s. 105-110.
 • Borowski W., Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983.
 • Bosetti E., Ten, który kocha me serce. Ekstaza i poszukiwanie. Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, tł. W. Szymona, Kraków 2008.
 • Brown R.E., Fitzmyer A., Murphy R.E., Katolicki komentarz biblijny, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.
 • Brzegowy T., Jak rozumieć Pieśń nad Pieśniami?, RBL 38(1985), nr 3, s. 185-199.
 • Brzegowy T., Ku dosłownej interpretacji Pieśni nad Pieśniami, STV 26(1988), nr 1, s. 67-95.
 • Brzegowy T., Złożoność i jedność literacka Pieśni nad Pieśniami, TST 13(1994), s. 159-183.
 • Elliot M.T., Pieśń nad Pieśniami, w: Międzynarodowy komentarz biblijny, red. W.R. Farmer, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 781-794.
 • Farmer W.R., Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.
 • Grabowski M., Lekcja o zakochaniu. Jan Paweł II komentuje Pieśń nad Pieśniami, PChr 2000, nr 1(5), s. 23-34.
 • Hagada Pardes Lauder i Pieśń nad Pieśniami, Kraków 2002.
 • Jung F., Salomonowa „Księga Pieśni nad Pieśniami” oraz jej znaczenie w historii i współczesności, Com 26(2006), nr 2, s. 52-70.
 • Keel O., Pieśń nad pieśniami. Biblijna pieśń o miłości, Poznań 1997.
 • Kudasiewicz J., Bóg Oblubieńcem ludu wybranego treścią Pieśni nad Pieśniami, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U.M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 13-35.
 • Kudasiewicz J., Jana Pawła II interpretacja Pieśni nad Pieśniami na tle innych interpretacji, w: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 411-419.
 • Kudasiewicz J., Kłopoty z Pieśnią nad Pieśniami, w: Biblia − Historia − Nauka, Kraków 1978, s. 184-198.
 • Kudasiewicz J., Obraz Boga w Pieśni nad Pieśniami, w: Obraz i kult, red. M.U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 23-37.
 • Kudasiewicz J., Pieśń nad Pieśniami w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos” 20(2007), nr 3-4 (79-80), s. 165-179.
 • Kudasiewicz J., Styl antologiczny a alegoryczna interpretacja „Pieśni nad Pieśniami”, SW 12(1975), s. 407-418.
 • Kuśmirek A., Pieśń nad Pieśniami w interpretacji feministycznej, CT 78(2008), nr 4, s. 113-122.
 • Murphy R.E., Pieśń nad Pieśniami, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 547-552.
 • Orygenes, Komentarz do „Pieśni nad Pieśniami”, tł. S. Kalinkowski, Kraków 1994.
 • Ravasi G., Pieśń nad Pieśniami. ... jak pieczęć na twoim sercu, Kraków 2010.
 • Stefaniak L., Pieśń nad Pieśniami, która jest Salomona: Wstęp − komentarz, „Znak” 12(1960), nr 68-69, s. 192-195.
 • Walton J.H., Matthews V.H., Chawalas M.W., Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2005.
 • Warzecha J., Miłość oblubieńcza w Pieśni nad Pieśniami, w: Miłość jest z Boga, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 409-426.
 • Wojciechowska K., Alegoria w Pieśni nad Pieśniami, RT ChAT 45(2003), z. 1, s. 35-49.
 • Wojciechowska K., Pieśń nad Pieśniami – liryka czy dramat? SHT 1(2003), s. 27-43.
 • Wojciechowska K., Pieśń nad Pieśniami jako utwór liryczny. Ustalenia genologiczne, STV 40(2002), nr 2, s. 147-165.
 • Wojciechowska K., Rola odbiorcy w interpretacji tekstu na przykładzie alegoryzacji Pieśni nad Pieśniami, „Scriptura Sacra” 6(2002), nr 6, s. 109-135.
 • Wojciechowska K., Strukturalne koncepcje metafory na przykładzie metaforyki „Pieśni nad Pieśniami”, SHT 2003, nr 2, s. 55-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2998636-367c-49e0-bc4a-cc909bbefe1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.