PL EN


2019 | 10 | 2 | 63-68
Article title

Nauczyciel informatyki konstruktorem zadań dydaktycznych sprzyjających holistycznemu rozwojowi uczniów

Content
Title variants
EN
IT Teacher as a Constructor of Didactic Tasks Supporting the Holistic Development of Pupils
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia założenia i wskazania dla nauczycieli w odniesieniu do procesu konstruowania zadań dydaktycznych z informatyki w oparciu o paradygmat konstruktywistyczny oraz teorię wielostronnego kształcenia Okonia. Stanowi refleksję w zakresie doskonalenia własnej praktyki edukacyjnej.
EN
The article presents establishment and guidelines for teachers in relation to the process of constructing didactic tasks in computer science based on the constructivist paradigm and the theory of multilateral education developed by Okon. It is a reflection on the improvement of one’s own educational practice.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
63-68
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0001-9397-6819, doktor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Matematyki i Informatyki, Katedra Pedagogiki, Polska
author
  • ORCID: 0000-0002-6852-1385, magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Matematyki i Informatyki, Katedra Pedagogiki, Polska
References
  • Gołębniak, B.D. (2003). Szkoła – kształcenie – nauczyciel. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki (s. 96–233). T. 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Hunzinker, D. (2018). Kompetencje bez tajemnic. Słupsk, Warszawa: Dobra Literatura.
  • Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa. Kraków: Impuls.
  • Nowak, J. (2007). Nauczyciel – mentor czy facylitator? W: E. Sałata, S. Ośko (red.), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji (s. 54–59). Radom: ITE – PIB.
  • Okoń, W. (2009). Wszystko o wychowaniu. Warszawa: Żak.
  • Sterna, D. (2017). Trzy podejścia do zadania edukacyjnego. Pobrane z: https://osswiata.pl/sterna/ 2017/07/27/trzy-etapy-podejscia-do-zadania-edukacyjnego/ (16.08.2018).
  • Sysło, M.M. (2018) Edukacja informatyczna – informatyka a technologia informacyjna. Pobrane z: http://www.isp.org.pl/podstawa/podstawa_files/ Edukacja_informatyczna.pdf (19.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d29a4720-fe09-44ba-b917-d50e23180cb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.