PL EN


2017 | 12 | 308-315
Article title

Czy Słownik staropolski potrzebuje obrony?

Authors
Content
Title variants
EN
Does Słownik staropolski (The Old Polish Dictionary) need defence?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents a scientific methodology of a linguist – historian who works on vocabulary of the oldest, manuscript era of Polish language. Here are some examples of problems that need to be addressed by the author of the dictionary headword and attempts to solve them. The author argues that it is only on the basis of Old Polish dictionary that further research on Old Polish language can be based.
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
 • Bělič J., Kamiš A., Kučera K., 1978, Malý staročeský slovník, Praha.
 • Deptuchowa E., 2009, Leksemy z przedrostkowym z- w Słowniku staropolskim, „Biuletyn PTJ” LXV, s. 201–214.
 • Deptuchowa E., Wanicowa Z., 2010, Tajemnice staropolskich glos, „LingVaria” V/II, s. 105–111.
 • Deptuchowa E., Frodyma M., Szelachowska-Winiarzowa L., Wanicowa Z., Wysocka F., 2014, Skarbnica leksyki staropolskiej, „Język Polski” XCIV, s. 250–264.
 • Frodyma M., 2017, Z doświadczeń w pracy nad Suplementem (cz. I) do Słownika staropolskiego, „W kręgu dawnej polszczyzny”, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, t. IV, s. 11–22.
 • Łoś J., 1922, Bogurodzica, pierwszy polski hymn narodowy, Lublin.
 • Mazurkiewicz R., Wanicowa Z., 2005, Dlaczego Bogurodzicę śpiewano w okresie liturgicznym Bożego Narodzenia? „Pamiętnik Literacki” XCVI, s. 25–41.
 • Mika T., 2012, Kazania świętokrzyskie – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań.
 • Nazwy miejscowe Polski, 1997, red. K. Rymut, t. II, s. 409, Kraków.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, od 1966, red. M.R. Mayenowa, K. Mrowcewicz, Wrocław–Warszawa.
 • Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, od 1953, red. M. Plezia, K. Weyssenhoff-Brożkowa, M. Rzepiela, Wrocław–Kraków.
 • Słownik staropolski, 1953–2002, red. St. Urbańczyk, t. I–XI, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Szelachowska-Winiarzowa L., 2010, Historia jednego hasła w Słowniku staropolskim (korzaciec), „Język Polski”, XC, s. 91–98.
 • Szelachowska-Winiarzowa L., 2014, Co staropolszczyzna zawdzięcza królowi Władysławowi Jagielle?, „Język Polski” XCIV, s. 273–289.
 • Szelachowska-Winiarzowa L., 2014, Ulotne interpretacje, wieczne zapisy. Doświadczenia leksykografa przy opracowywaniu nazw przyrodniczych do suplementu Słownika staropolskiego, „LingVaria” IX/2, s. 271–280.
 • Twardzik W., 2009, Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery zwrotki staropolskiej pieśni Maryja czysta dziewice, „Teksty Drugie”/3, Warszawa, s. 234–244.
 • Twardzik W., 2010, Kamień, który odrzucili budując, czyli o staropolskich imiesłowach nieodmiennych w funkcji podmiotu (wraz z Iwanem Petrovem), „Język Polski” XC, s. 5–15.
 • Wanicowa Z., 2009, Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę, Kraków.
 • Wanicowa Z., 2010, Na marginesie prac nad suplementem do Słownika staropolskiego, „Język Polski” XC, s. 16–22.
 • Wanicowa Z., 2017, Współcześni Polacy a percepcja języka staropolskiego, „W kręgu dawnej polszczyzny”, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, t. IV, s. 97–104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d29a621d-6fc5-48f4-9eb7-2442243f8bb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.