Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 52 | 3(209) | 313-330

Article title

Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją

Content

Title variants

EN
What is a good argument? The method of expert discourse in argumentation research

Conference

Siła argumentu: racja przekonanie, konsensus, 20-21 Listopad 2015, Wrocław

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia Metodę Dyskursu Eksperckiego wraz z opisem jej praktycznego zastosowania w środowisku naukowym Polskiej Szkoły Argumentacji. Metoda opracowana została z myślą o zorganizowaniu skutecznej współpracy między specjalistami tej samej dziedziny. Na kolejne etapy składają się: sondaż wśród ekspertów, mający wyłonić stanowiska, wybranie na jego podstawie najważniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych kwestii, przedyskutowanie ich w grupach i poddanie analizie za pomocą narzędzia OVA+. Artykuł zawiera sprawozdanie z pracy nad zagadnieniem siły argumentu, mającym szczególne znaczenie dla programu badań w Polskiej Szkole Argumentacji.
EN
The article presents the Method of Expert Discourse, and a description of its practical application within the scientifi c community of the Polish School of Argumentation. The method was developed in order to effectively organize collaboration among specialists working in the same fi eld of investigation. The application of the method consists of the following stages: carrying out a survey addressed to experts, which is to reveal main positions; and, on this basis, selecting of some most important and controversial issues, and fi nally discussing them in groups and analyzing with help of OVA+, a tool for argument processing. The article contains a report on the research into the issue of argument force, which has a particular signifi cance for the research program of the Polish School of Argumentation.

Year

Volume

52

Issue

Pages

313-330

Physical description

Dates

published
2016-07

Contributors

 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytut Filozofi i i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • Centre for Argument Technology, University of Dundee
 • Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
 • Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Katedra Informatyki Teoretycznej, Politechnika Białostocka
author
 • Centre for Argument Technology, University of Dundee
 • Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski
 • Katedra Teorii i Filozofi i Prawa, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
author
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski
 • Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
 • Zakład Filozofii Logiki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Zakład Filozofi i Przyrody i Historii Kultury Regionalnej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Budzyńska K. et al., 2014, The Polish School of Argumentation: A Manifesto, “Argumentation”, 28: 267–282.
 • Gabbay D.M., Hartmann S., Woods J. (red.), 2011, Handbook of the History of Logic. Volume 10. Inductive Logic, Oxford: North-Holland/Elsevier.
 • Janier M., Lawrence J., Reed C., 2014, OVA+: An Argument Analysis Interface, [w:] Parsons S., Oren N., Reed C., Cerutti F. (red.) Computational Models of Argument. Proceedings of COMMA 2014, Amsterdam: IOS Press, 463–464.
 • Lawrence J., Bex F., Reed C., Snaith M., 2012, AIFdb: Infrastructure for the Argument Web, [w:] Verheij B., Szeider S., Woltran S. (red.) Computational Models of Argument. Proceedings of COMMA 2012, Amsterdam: IOS Press, 515–516.
 • Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L., 1958, Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Skyrms B., 2000, Choice and Chance: An Introduction to Inductive Logic, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Toulmin S.E., 1958, The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wieczorek K.A., 2002, Czy możliwa jest obiektywna ocena argumentu?, „Edukacja Filozoficzna”, 33: 247–261.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d29d6afe-25cd-4921-a30d-64dbda4bbf03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.