PL EN


2019 | 8 | 131-144
Article title

Struktura zagospodarowania placu rynkowego w Uniejowie

Authors
Content
Title variants
EN
Land use structure of the town square in Uniejów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Plac rynku, będąc historycznie miejscem wymiany handlowej, pełnił istotną rolę w rozwoju miasta. Współcześnie obserwuje się procesy związane z utratą przez rynki funkcji targowej i kreowania ich jako przestrzeni reprezentacyjnych lub terenów rekreacji. Ponadto, w części miast badacze obserwują silną presję w zakresie rozwoju funkcji transportowej. Celem artykułu jest charakterystyka elementów struktury zagospodarowania placu rynkowego w Uniejowie.
EN
Market square, historically being the central place in the city, has always been important for the socio-economic development of urban settlements. During the last decades, town squares have been losing their market-place function, in favour of becoming representative spaces or places for recreation. Besides, in some cities there is strong pressure towards the development of the transport function. The main aim of this article is to describe the structure of the town square in Uniejów in the context of land use.
Year
Volume
8
Pages
131-144
Physical description
Contributors
 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne. Wyd. Arkady, Warszawa 1986.
 • Bernaciak A., Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich. „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2015, t. 77, z. 4, s. 265–275.
 • Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
 • Boryczka E., Rewitalizacja miast, [w:] EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. Z. Przygodzki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 168–193.
 • Cieślak A.B., Historyczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczenie, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 5–24.
 • Czarnecki B., Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Davies N., Boże Igrzysko, Wyd. Znak, Kraków 2010.
 • Goliński M., Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia. Przestrzeń – podatnicy – rzemiosło, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 • Graczyk R., Identyfikacyjna funkcja dominanty architektonicznej w strukturze małego miasta, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
 • Jabłońska A., Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 141–156.
 • Kobylarczyk J., Współczesna funkcja rynku – historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach, „Czasopismo Techniczne”, R. 10, z. 7–A, s. 67–76.
 • Kozakiewicz S. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Krier R., Urban Space, Academy Editions, 1991.
 • Kulawiak A., Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 158–166.
 • Kulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 131–139.
 • Litwińska E., Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?, „Studia KPZK PAN” 2012, t. 144, s. 21–31.
 • Moughtin C., Urban design: Street and Square, Architectural Press, 2003.
 • Pasiut A., Targowisko we współczesnym mieście – w poszukiwaniu formy, „Przestrzeń i Forma” 2017, nr 17, s. 445–456.
 • Przesmycka E., Serce współczesnego miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2008, t. 105, z. 4–A, s. 77–87.
 • Saterus P., Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Wyd. BEL Studio, Warszawa 2013.
 • Siestrzewitowska M., Próba analizy urbanistycznej rynku małego miasta na przykładzie Kraśnika przy zastosowaniu teorii Kazimierza Wejcherta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, R. 107, z. 6, s. 203–211.
 • Twardzik M., Rozwój nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich w strefie zewnętrznej metropolii (przykład województwa śląskiego), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 279, s. 85–96.
 • Wantuch-Matala D., Przeobrażenia przestrzeni publicznej w małych miastach Europy Zachodniej, „Przestrzeń i Forma” 2015, z. 2, s. 179–190.
 • Wardas M., Zaitz E., Pawlikowski M., Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść, „Roczniki Geomatyki” 2007, t. 5, z. 8, s. 235–247.
 • Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, nr 8, Warszawa 1947.
 • Wojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 25–44.
 • Wójcik T., Skrwawione miasto. Uniejów i jego rejon w czasie wojny obronnej 1939 roku, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 48–63.
 • AGAD, Zb. Kartograficzny, 29/334–29.
 • Wydziałowego Archiwum Kartograficznego, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zasób kartograficzny: Mapa Deutsche Heereskarte, arkusz Brückstädt, http://igrek.amzp.pl/details.php?id=6874/ [dostęp: 25.05.2019].
 • http://polskawzdluzszosy.blogspot.com/2017/06/uniejow.html [dostęp: 1.06.2019].
 • https://mapio.net/s /61702498/ [dostęp: 1.06.2019].
 • https://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1309_bedzie_nowe_targowisko_w_uniejowie.html#, [dostęp: 1.06.2019].
 • https://www.google.com/maps/@51.974171,18.7936716,3a,75y,350.05h,89.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7fS8loHwCgjHU1yLo4zzeg!2e0!7i13312!8i6656 [dostęp: 1.06.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2b7248b-f737-404d-aa20-cf28f615c169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.