PL EN


2015 | 6 (785) | 64-79
Article title

Przedsiębiorczość i innowacje w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

Authors
Title variants
EN
Enterpreneurship and Innovations in the Theory and Practice of the Functioning of Contemporary Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą powiązane. Zwłaszcza współcześnie, w globalnej gospodarce, w warunkach radykalnych zmian, pojęcia te traktowane są jako zależne od siebie. Innowacje to narzędzia w rękach przedsiębiorców; przedsiębiorczość to źródło innowacji; przedsiębiorcy to innowatorzy gospodarki – to tylko wybrane określenia odnoszące się do zależności między przedsiębiorczością i innowacjami. To dzięki kreatywnym przedsiębiorcom i tworzonym dzięki nim innowacjom, przedsiębiorstwa mogą skutecznie konkurować na globalnym rynku. Celem opracowania było ukazanie zależności między przedsiębiorczością i innowacjami. Podstawowe pytanie badawcze, na które poszukiwano odpowiedzi brzmiało: Czy wdrażanie innowacji to efekt przedsiębiorczości czy konieczność wynikająca z chęci utrzymania odpowiedniego poziomu efektywności? Rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami badań własnych dotyczących uwarunkowań wdrażania innowacyjnej techniki RFID.
EN
Entrepreneurship and innovations are strictly interrelated notions, which, particularly nowadays – in global economy and the conditions of radical changes are considered reciprocally dependent. Innovations are the tools in entrepreneurs’ hands; entrepreneurship is a source of innovations; entrepreneurs are the innovators of the economy – these are only some selected descriptions pertaining to the relations between entrepreneurship and innovations. It is owing to creative entrepreneurs and the innovations they create that enterprises can successfully compete on the global market. The paper aims to depict the relations between entrepreneurship and innovations. The main research question which was to be answered reads as follows: Does innovation implementation ensue from entrepreneurship or is it a necessity resulting from the will to maintain a certain level of effectiveness? Theoretical considerations were supported with the determinants of the implementation of the RFID technology.
Contributors
  • dr Teresa Piecuch, Politechnika Rzeszowska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2ba4f76-f3d2-44fe-be0b-b892d8a57791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.