PL EN


2016 | 42 | 2 (160) | 203-213
Article title

POLSKI UCZEŃ ODBIORCĄ BRYTYJSKICH POLITYK EDUKACYJNYCH – KONTEKST INSTYTUCJONALNY

Content
Title variants
EN
A POLISH PUPIL AS A RECIPIENT OF BRITISH EDUCATIONAL POLICIES – THE INSTITUTIONAL CONTEXT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja kontekstu instytucjonalnego sytuacji polskich uczniów w brytyjskich szkołach, na terytorium Anglii i Szkocji. Przedstawione zostaną dane na temat liczebności polskich społeczności uczniowskich (oraz ich ograniczenia) na tle populacji szkolnych angielskiej i szkockiej. Podjęte zostaną analizy możliwych tendencji w przyszłości, na podstawie dostępnych statystycznych wskaźników. Prezentacja kontekstu instytucjonalnego obejmie również różnice w szkockim i angielskim systemie edukacji. Wyniki badań empirycznych dotyczących doświadczeń uczniów ze społeczności imigranckich zostaną uzupełnione refleksją nad wpływem, jaki mogło wywrzeć odmienne od angielskiego szkockie doświadczenie z wielokulturowością (a częściowo jego brak) na sytuację polskich uczniów w Szkocji i ich status jako mniejszościowej grupy etnicznej.
EN
The aim of the paper is to present the institutional context of the situation of Polish pupils in English and Scottish schools. The limitations of the available data on Polish communities are discussed in the context of the characteristics of school populations in England and Scotland. The potential future trends as well as the differences in the institutional settings which result from the devolution processes are also presented. Along with the results from research on the experiences of newly-arrived migrants, the article discusses the issue ofthe influence which different patterns of migration to England and Scotland in the last decades might have had on the reception of the Polish pupils in schools and their status as an ethnic minority group.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2baf0cc-c09b-4835-9f0f-091c4b84397f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.