PL EN


2013 | 2 | 3 | 420-431
Article title

Wpływ podatków na ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rynkowy mechanizm transmisji polityki podatkowej

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of taxation on firm’s operational risk. Transformation tax policy by market mechanism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono schemat analizy wrażliwości ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa na zmiany opodatkowania dochodów osobistych oraz konsumpcji. Przedstawiono w szczególności matematyczny model określający zależność między zmianami sprzedaży i progu rentowności oraz stopniem dźwigni operacyjnej. Zidentyfikowano charakterystykę funkcji popytu i podaży istotną ze względu na przełożenie zmian w polityce podatkowej na ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
420-431
Physical description
Contributors
author
  • Prof. nadzw. dr hab., Katedra Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, artur.walasik@ue.katowice.pl
References
  • 1. Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa.
  • 2. Czekaj J., Dresler Z. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 3. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 4. Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 5. Nowak E. (1996), Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 6. Walasik A. (2003), Pomiar ryzyka działalności operacyjnej przedsiębior-stwa przy wykorzystaniu stopnia dźwigni operacyjnej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach” nr 7
  • 7. Walasik A. (2004), Wpływ wahań zysku na efekt tarczy podatkowej, „Ekonomista” nr 3.
  • 8. Walasik A. (2008), Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2c7f12f-9b0b-4aef-abe2-738ab53f368b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.