PL EN


2013 | 924 | 21-31
Article title

Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów

Title variants
EN
Integrating HCD and TRIZ in the Design and Evaluation of Products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
HCD to dogłębne poznanie i zrozumienie potencjalnych klientów, ich określonych czynności, preferencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska, w jakim przebywają. TRIZ zorientowane jest na rozwiązywanie problemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych. TRIZ i HCD to zupełnie inne filozofie projektowania, wytwarzania i oceny wyrobów. Wydaje się jednak, że spojrzenie na wyrób z punktu widzenia metodologii zarówno TRIZ, jak i HCD jest szansą na właściwy, zgodny z oczekiwaniem konsumentów rozwój towarów, szczególnie towarów konsumpcyjnych. W artykule przedstawiono przykładowe obszary, w których główny nacisk położony jest na użyteczność danego wyrobu (tu zastosowanie znajdują metody TRIZ), oraz obszary, w których większe znaczenie mają metody zastosowane w HCD.
EN
Human-centered design (HCD) is a set of user-oriented principles focused on a thorough understanding of consumer needs. TRIZ focuses on the innovativeness of technical devices. TRIZ and HCD represent quite different “philosophies” of the design, manufacture and assessment of goods. It seems, however, that viewing a product from the perspective of both TRIZ and HCD methodologies provides an opportunity for consumer-focused development of products, especially consumer goods. The paper presents the cases in which emphasis is placed on product usability (TRIZ methods are applicable) as well as those areas in which HCD methods play a more significant role.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, gajewski@uek.krakow.pl
References
  • Barney M., McCarty T. [2005], Nowa Six Sigma, Helion, Gliwice.
  • Gajewski A. [2006], Metoda TRIZ w towaroznawstwie, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 4(9).
  • Gajewski A. [2007], Metoda TRIZ w towaroznawstwie (cz. 2), „Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 3(12).
  • Hipple J. [2006], The Use of TRIZ Principles in Consumer Product Design, Proceedings: Papers presented at the Altshuller Institute for TRIZ Studies Symposiums (TRIZ CONs) on TRIZ Methodology and Application, June.
  • Jana R. [2006], The World According to TRIZ, Business Week Online, May.
  • Mann D.L. [2006], Unleashing the Voice of the Product and the Voice of the Process, „TRIZ Journal”, June.
  • Pelt A.V., Hey J. [2006], Using TRIZ and Human-Centered Design for Consumer Product Development, Proceedings of the ETRIA TRIZ Future Conference 2006, Held in Kortrijk, Belgium, October 9–11.
  • Runhua T. [2002], Voice of Customers Pushed by Directed Evolution, „TRIZ Journal”, June.
  • Sanders E. [1990], Converging Perspectives: Product Development Research for the 1990s, http://www.maketools.com/pdfs/ConvergingPerspectives_Sanders_92.pdf (dostęp: 31.12.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2f1cbef-07d3-4141-98c3-56b7efa1436b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.