Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(6) | 54-72

Article title

UDZIAŁ KOBIET W WYBORACH DO SEJMU USTAWODAWCZEGO NA ŁAMACH PRASY LOKALNEJ. WYBRANE PRZYKŁADY

Content

Title variants

EN
WOMEN’S INVOLVEMENT IN THE ELECTIONS TO THE LEGISLATIVE SEJM IN THE REGIONAL PRESS. SELECTED EXAMPLES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł na podstawie publikacji prasowych prezentuje postawy kobiet wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Jedną z ośmiu posłanek Sejmu Ustawodawczego była urodzona w Łomży Maria Moczydłowska. O mandat posłanki ubiegała się w okręgu częstochowskim. Postać Moczydłowskiej była pretekstem do zbadania i przedstawienia zaangażowania kobiet w wybory w oddalonych od centrum ośrodkach, takich jak Łomża i Częstochowa. Artykuł ukazuje także obecność tematyki wyborczej na łamach regionalnej prasy.
EN
Based on press publications, the article presents the women’s attitude towards the Legislative Sejm elections. Maria Moczydłowska, born in Łomża, was one of eight female members of the Legislative Sejm. She sought the mandate in the Częstochowa constituency. The example of Moczydłowska was the pretext to analyse and present how women were involved in the elections in such small centers as Łomża and Częstochowa, away from the capital. The article also covers the presence of the electoral topic in the regional press.

Year

Issue

Pages

54-72

Physical description

Dates

published
2019-06-28

Contributors

 • Tygodnik „Kontakty”

References

 • Bauchrowicz-Tocka, Maria. Łomża i region na łamach polskiej prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego, (Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2018). ISBN 978-83-946177-4-5.
 • Bauchrowicz-Tocka, Maria. „Wokół ustawy Marii Moczydłowskiej i zagadnienia trzeźwości na łamach łomżyńskiej prasy okresu międzywojennego”, w: Henryka Sędziak, Dorota Czyż (red.) Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. (Polszczyzna Mazowsza i Podlasia), t. 21, (Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów - Towarzystwo Kultury Języka. Oddział, w Łomży, 2017), 185-194.
 • Dajnowicz, Małgorzata, Bauchrowicz-Tocka, Maria, Wróbel, Wiesław (red.). Słownik biograficzny kobiet kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. II, (Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2018). ISBN 978-83-946177-6-9.
 • Dajnowicz, Małgorzata. „Działalność polityczna kobiet Narodowej Demokracji w województwie białostockim II Rzeczypospolitej”, Niepodległość i Pamięć, nr 23/2, 2016, 23-42. ISSN 1427-1443.
 • Dobroński, Adam Czesław, Milewski, Jan Jerzy. „Wybory i posłowie białostoccy w międzywojniu”, Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny, nr 23/24, 2001, 23-28. ISSN 1231-3041.
 • Fiktus, Paweł. „Poselska aktywność kobiet na mównicy sejmowej w II RP”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, t. 9, 2016, 543-565. ISSN 2080-332X.
 • Guzewicz, Wojciech. Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej, (Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003). ISBN 83-7363-071-6. ISBN 83-7363-071-6.
 • Mielczarek, Witold. „Polska prasa społeczno-polityczna w Częstochowie w latach 1918-1939”, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, t. 20, nr 3, 1981, 51-81. ISSN ‎0137-2998.
 • Monasterska, Teresa. „Narodowy Związek Robotniczy w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego: grudzień 1918–styczeń 1919”, Przegląd Historyczny, nr 56/4, 1965, 595-625. ISSN 0033-2186.
 • Rzepecki, Tadeusz. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, (Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa, 1920).
 • Szwed, Ryszard, Mizgalski, Jerzy, Palus, Waldemar (red.). Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej (1918–1939), (Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1994). ISBN 83-7098-348-0.
 • Szwed, Ryszard, Palus, Waldemar (red.). Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku (Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1999). ISBN 83-7098-649-8.
 • Wiechnik, Olga. Posełki. Osiem pierwszych kobiet, (Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2019). ISBN 978-83-7976-097-8.

Notes

PL
MARIA BAUCHROWICZ-TOCKA https://orcid.org/0000-0003-1691-2568

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2451-3539
EISSN
2543-7011

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d2fa2510-98b3-4c60-8bd8-c48a632bec7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.