PL EN


2014 | 5 | 3 |
Article title

Marketing legal services on the Internet

Content
Title variants
PL
Internet w marketingu usług prawniczych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article describes accessible means of marketing legal services under restrictive regulations in the Polish market. As attorneys-at-law and legal advisers face significant legal and ethical limitations in their market communication, they are forced to seek alternative tools of promoting their services and reaching potential clients. Electronic media turned out to be an effective and convenient channel in marketing legal services, often prevailing offline marketing communication. The article presents legal restrictions in the market, with emphasis to fundamental barriers that prevent implementation of traditional marketing tools and techniques broadly available in market communication. The second part presents selected tools of online marketing applicable in promotion of legal services, examplified with their use in practice.
PL
Artykuł jest próbą ukazania możliwości promowania usług prawniczych (ze szczególnym uwzględnieniem usług radcowskich i adwokackich) na rynku polskim. W warunkach znacznych ograniczeń prawnych i etycznych, kancelarie prawne zmuszone są do poszukiwania alternatywnych form dotarcia z przekazem do odbiorcy decydując się na wykorzystanie mediów elektronicznych w promocji usług prawniczych oraz realizując komunikację z klientem za pomocą dostępnych narzędzi marketingu internetowego. W pierwszej części artykułu ukazano zatem uwarunkowania sektorowe, w tym znaczne bariery prawne, uniemożliwiające stosowanie dostępnych narzędzi marketingowych w szerokiej komunikacji rynkowej. Następnie przedstawiono wybrane środki marketingu internetowego mające zastosowanie w działalności promocyjnej kancelarii prawnych, poparte przykładami ich wykorzystania w praktyce.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2fb5efb-250e-4b8b-9ece-4830a2b6f096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.