PL EN


2016 | 3(88) | 51-64
Article title

Ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych a przepisy o zamówieniach publicznych

Title variants
EN
Insurance in a Mutual Insurance Company and the Public Procurement Regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umowa ubezpieczenia to zgodnie z art. 805 § 1 k.c. umowa odpłatna. Umowa odpłatna zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi zamówienie publiczne, gdy stroną jest podmiot zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 103 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do umów ubezpieczenia zawieranych z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Przepis ten wskazuje na nieograniczony i niezwiązany z wartością zamówienia zakres wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor rozważa, czy przepis ten jest zgodny z przepisami prawa unijnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
EN
The insurance contract is a paid contract in accordance with Art. 805 § 1 of the Civil Code. Under Article 2 section 13 of the Public Procurement Act the contract for pecuniary interest is a public contract, when a party is obliged to apply the public procurement regulations. According to Article 103 of the Insurance and Reinsurance Activity Act the provisions on public procurement do not apply to insurance contracts concluded with a mutual insurance society by entities being members of this company.
Year
Volume
Pages
51-64
Physical description
Contributors
  • Dr Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2fed351-a2c8-46a5-b6ec-d7ac68a22041
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.