PL EN


2017 | 20 | 2 | 473-512
Article title

Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości

Authors
Content
Title variants
EN
The location of personality disorders in the Circumplex of Personality Metatraits
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie zaburzeń osobowości poprzez wymiary Kołowego Modelu Metacech Osobowości (KMMO) Strusa, Cieciucha i Rowińskiego. Oczekiwano, że zaburzenia osobowości charakteryzowane przez profile cech Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości (PMO) będą ulokowane w sektorze ograniczonym przez bieguny Gamma- oraz Delta-, obejmującym też Alfa-. Analizie poddano dane zebrane w grupie 2284 osób, badanych NEO-FFI i trzema narzędziami: Kwestionariuszem Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire), Kwestionariuszem do Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II) i kwestionariuszem TALEIA-400A (Test for AxiaL Evaluation and Interview for Clinical, Personnel, and Guidance Applications) do badania zaburzeń osobowości oraz odniesiono do danych z metaanalizy Saulsman i Page’a (2004) dotyczącej związku między zaburzeniami osobowości a cechami PMO. Uzyskane korelacje potwierdziły oczekiwania badawcze. W dyskusji wskazano na wartość heurystyczną modelu KMMO dla różnicowania normy i patologii, w tym także diagnostyki różnicowej zaburzeń osobowości.
EN
The aim of the paper was to characterize personality disorders in terms of the dimensions of the Circumplex of Personality Metatraits (CPM) developed by Strus, Cieciuch, and Rowiński. It was expected that personality disorders characterized by the profiles of traits from the five-factor model of personality (FFM) would be located in the sector delimited by poles Gamma- and Delta- and including pole Alfa-. The author analyzed data collected in a sample of 2,284 subjects tested by means of the NEO-FFI and three other instruments: the Personality Beliefs Questionnaire, the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II), and the TALEIA-400A questionnaire (Test for AxiaL Evaluation and Interview for Clinical, Personnel, and Guidance Applications) for the assessment of personality disorders as well as compared them with the data from the meta-analysis by Saulsman and Page (2004) concerning the relations between personality disorders and FFM traits. The obtained correlations confirmed the research expectations. In Discussion, the author points out the heuristic value of the CPM for differentiating the norm from pathologies, which includes the differential diagnosis of personality disorders.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
473-512
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3006e34-b2df-4998-94aa-321673eb9b9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.