PL EN


2017 | 2 | 89-103
Article title

Diaspora. Transnarodowość – formy funkcjonowania Innego w społeczeństwie wielokulturowym

Content
Title variants
EN
Diaspora. Transnationality: forms of the functioning of the Other in a multicultural socjety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie jednostki w społecznościach lokalnych, eksploracja odmiennych kultur nie wymaga od antropologa dalekich podróży. „Egzotyczne” społeczności porzuciły swoje ojczyzny i pojawiły się w ośrodkach miejskich w poszukiwaniu lepszej przyszłości i przestrzeni, w której mogli czuć się swobodnie. Na ulicach europejskich miast można spotkać przedstawicieli różnych ras, narodowości, ludzi odmiennych wyznaniowo, światopoglądowo. Metropolie stały się tyglami kulturowym, zbiorowiskiem rozmaitych tożsamości. Migracje zarobkowe oraz napływ uchodźców zmieniły charakter europejskich miast i istniejących w nich układów kulturowych.
EN
The goal of this article is to characterized the functioning of diasporas and transnationalism which are increasingly difficult to distinguish from each other. Important thesis of submitted paper is the conclusion that the meaning of transnationalism and diaspora must be inferred from their actual uses. Studying individuals in local communities and exploring other cultures doesn‘t require long travels from an anthropologist. ‚Exotic‘ communities left their countries of origin and came to urban centres in search of better future and comfortable space. Representatives of various nationalities, ethnicities, religions and ideas cohabit in European cities today. Metropoles became a melting pot of various cultural identities. Economic migration and immigrant influx is changing the character of European cities and their cultural balance.
Contributors
References
 • Appadurai, A. (2009). Strach przed mniejszościami, esej o geografii gniewu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barker, C. (2006). Studia kulturowe – teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bartmiński, J. (1998). Stereotypy mieszkają w języku, Scriptores Scholarum 2/3 (19/20). Lublin.
 • Bauman, Z. (1996). Etyka ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Agora S.A.
 • Beck, U. & Giddens, A. & Lash, S. (2009). Modernizacja refleksyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bhabha, H.K. (2010). Miejsca kultury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Błuszkowski, J. (2005). Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Brückner, A. (1974). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 • Burszta W. (1995). Postkolonializm i dekolonizacja umysłu. W: T. Szkudlarek (Red.) Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Clifford, J. (1994). Further Inflections: Toward Ethnographies of the Future, Cultural Anthropology, Vol. 9, No. 3.
 • Eller, J.D. (2012). Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Eriksen, T.H. (2002). Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
 • Greeley, A. (1971). Why Can’t They Be Like Us? American’s White Ethnic Groups. New York: E.P. Dutton.
 • Grzybowski, P.P. (2009). Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Gurr, T.R. & Harff, B. (1994). Ethnic Conflict in World Politics. Boulder: Westview Press.
 • Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huxley, J. & Haddon A. (1935). We Europeans: A Survey of Racial Problems. London: Jonathan Cape.
 • Koch, J. (2012). Historia literatury jako kartograf. Wybrane aspekty historiografii literackiej na przykładzie literatury południowoafrykańskiej w Polsce. W: R. Diaz-Szmidt & M. Szupejko (Red.) Kalejdoskop Afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku.
 • Kołodziejczyk, D. (2002). Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia, Czas Kultury 2 – 2002 (107).
 • Krause, A. (2000). Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schaff, A. (1981). Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Vertovec S. (2012). Transnarodowość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Young, R.J.C. (2012). Postkolonializm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zenderowski, R. & Cebula, K. & Krycki, M. (2010). Międzynarodowe stosunki kulturalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451–2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3086df9-6e91-4d8c-aa17-ef4fc4ab6151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.