PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 113-126
Article title

Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?

Authors
Content
Title variants
EN
Is the Interdisciplinary Knowledge Possible?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule rozważam sposoby precyzacji pojęcia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wybrane problemy, które rodzi jego konceptualizacja. By uzyskać częściowo sprawozdawczą a częściowo projektującą (regulującą) defi nicję terminu wiedza interdyscyplinarna, przedstawiam wyniki analizy pojęcia wiedzy interdyscyplinarnej z punktu widzenia jej cech konstytutywnych, zwłaszcza funkcji integrującej i syntetyzującej elementy różnych metodologicznie dyscyplin naukowych. Taka synteza i integracja mogą wystąpić w różnych odmianach: słabszej lub mocniejszej. W zależności od typu integracji (syntezy), jaka dochodzi do skutku w przypadku łączenia elementów wiedzy z różnych dyscyplin, niekiedy tylko można mówić o powstającej wiedzy, że jest ona interdyscyplinarna. W wielu przypadkach powstaje po prostu wiedza monodyscyplinowa.
EN
The article addresses the problem of clarifi cation of the notion of interdisciplinary knowledge and discusses some conceptual problems with such kind of knowledge. To achieve a partly descriptive and a party normative (regulative) defi nition of the term interdisciplinary knowledge, I analyze the concept of interdisciplinary knowledge and discuss its constitutive features. The most important feature (and function) of interdisciplinary knowledge seems to be the integration and synthesis of methodologically different parts of disciplinary knowledge. This can occur in different – fi rmer or weaker – forms. Depending on the kind of integration (synthesis) of elements from different disciplines, we only sometimes get an integrated knowledge called interdisciplinary knowledge. However, in many cases the achieved knowledge is a disciplinary one.
Year
Volume
52
Issue
Pages
113-126
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, aktor@kul.pl
References
 • Agazzi E., 2002, What is Complexity?, [w:] E. Agazzi, L. Montecucco red., Complexity and Emergence: Proceedings of the Annual Meeting of the International Academy of the Philosophy of Science Bergamo, Italy, 9–13 May 2001, River Edge, New Jersey: World Scientific Publishing Company, s. 1–25.
 • Agazzi E., 2008, Epistemology and the Social: A Feedback Loop, [w:] E. Agazzi, J. Echeverria, A. Gómez Rodriguez red., Epistemology and the Social, „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities” 96.1: 19–31.
 • Ajdukiewicz K., 1949/1983, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania, metafizyka, Warszawa: Czytelnik.
 • Bernecker S., Pritchard D., red., 2011, The Routledge Companion to Epistemology, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Block N., 1998, Holism: Mental and Semantic, w: Routledge Encyclopedia of Philosophy. Tom 4, London: Routledge, Taylor & Francis Group, s. 488–493.
 • Bronk A., 2006, Metoda naukowa, „Nauka” 1: 47–64.
 • Broszkiewicz P., 2014, Systemowa koncepcja nauki na przykładzie poglądów Evandra Agazziego i Javiera Echeverrii, praca doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II maszynopis.
 • Chettiparamb A., 2015, Interdisciplinarity: A Literature Review, The Interdisciplinary Teaching and Learning Group, Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, School of Humanities, University of Southampton, Southampton 2007; https://www.llas.ac.uk/resources/3219, dostęp: 2.01.2015.
 • Jackman H., 2014, Meaning Holism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/meaning-holism/, dostęp: 7.04.2015.
 • Kamiński S., 1992, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: TN KUL.
 • Klein J.T., 2012, A Taxonomy of Interdisciplinarity, w: The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, Oxford: Oxford University Press, s. 15–30.
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN, 2009, Dokument programowy kulturoznawstwa, Przygotowany na podstawie raportów z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice – Cieszyn 2009, http://www.knok.pan.pl/index.php/posiedzenia/79-posiedzenie-knok-z-26-maja-2010, dostęp: 29.11.2015.
 • Kozłowski J., 2010, Narodziny i rozwój dyscyplin naukowych, http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9601/kozlow.html, dostęp: 6.08.2010.
 • Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D., 1998, The Theory of Knowledge. A Thematic Introduction, New York, Oxford: Oxford University Press.
 • Nissanni M., 1997, Ten Cheers for Interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and Research, „The Social Science Journal” 34.2: 201–216.
 • MST, 1983, Przedmiot, [w:] A. Podsiad, Z. Więckowski oprac., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską, PAX, Warszawa, s. 302–303.
 • Østreng W., 2009, Science without Boundaries: Interdisciplinarity in Research, Society and Politics, Lanham: University Press of America. Inc.
 • Quinton A., 2005, Knowledge and Belief, [w:] P. Edwards red. The Encyclopedia of Philosophy, tom 5, New York-London: Thomson Gale, s. 91–100.
 • Ranganathan S.R., 1967, Prolegomena to Library Classification, wyd. 3, London: Asia Publishing House.
 • Repko A.F., 2008, Interdisciplinary Research: Process and Theory, Los Angeles: Sage Publications Inc.
 • Satija M.P., 2001, Relationships in Ranganathan’s Colon Classifi cation, [w:] B.A. Carol, R. Green red., Relationships in the Organization of Knowledge, Dordrecht: Springer, s. 199–210.
 • Sarewitz D., 2012, Against Holism, w: The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, Oxford: OUP, s. 65–75.
 • Szostak R., 2014, Defi ning „Interdisciplinary”, https://sites.google.com/a/ualberta.ca/rick-szostak/research/about-interdisciplinarity/defi nitions/defi ning-instrumental-interdisciplinarity, dostęp: 27.12.2014.
 • Walczak M., 2010, Między dyscypliną a badaniami interdyscyplinarnymi: uwagi o metodologicznym statusie kulturoznawstwa, „Roczniki Kulturoznawcze” 1.1: 7–41.
 • Walczak M., 2015, The Classical Notion of Knowledge and Interdisciplinarity of Science, “ATINER Conference Paper Series” No: PHI2015-1437, http://www.atiner.gr/papers/PHI2015-1437.pdf
 • Walczak M., 2015a, Interdyscyplinarny charakter kulturoznawczego pojęcia kultury, „Człowiek i Społeczeństwo” 39: 135–152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d308cb63-fa2e-4bd2-8f8e-972f2f0ad989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.