PL EN


2013 | 2 | 8 | 20-40
Article title

Podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego

Content
Title variants
EN
Foundations of data processing for marketing purposes according to telecommunication law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Główny problem dotyczy stosunku przepisów sektorowych, jakimi są przepisy prawa telekomunikacyjnego do przepisów ogólnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Zagadnienie to wymaga analizy kolizji norm, do której dochodzi pomiędzy tymi ustawami, w szczególności ustalenia treści normy kolizyjnej zawartej w art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiącym podstawę wyznaczania relacji przepisów ogólnych i sektorowych w tym zakresie.
EN
The purpose of this article is to present the issue of processing data for marketing purposes by telecommunication companies. The main issue raised in the article is the relation of sectoral rules contained in Telecommunications Law to general provisions under the Personal Data Protection Act. The issue requires analysis of a conflict occurring between these laws. In particular it is necessary to determine the normative content of Article 5 of Personal Data Protection Act, which is of basic importance for determining the relationship between general and sectoral provisions in this regard.
Year
Volume
2
Issue
8
Pages
20-40
Physical description
Dates
published
2013-12-01
Contributors
 • Instytut Nauk Prawnych PAN
References
 • Adamski D., O ochronie danych w telekomunikacji. Prawo Mediów Elektronicznych 6/2007, Dodatek do Monitora Prawniczego Nr 4/2007
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz; Lex
 • Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne, Lublin 2003
 • Gołaczyński J., Kowalik-Bańczyk K., Majchrowska A., Świerczyński M., Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, LEX
 • Kawałek K., Prawo telekomunikacyjne, Komentarz, Lex
 • Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 1999
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Tom I; LEX
 • Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa, 2004
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Legalis
 • Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny Część Ogólna. Komentarz; LEX
 • Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Warszawa 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d30c63a3-be8c-4085-8072-38a13cfc72eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.