PL EN


2016 | 2(21) | 37-61
Article title

E-books Usage by the Academia at the University of Mysore: a Survey

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie e-książek w środowisku akademickim Uniwersytetu w Mysore: studium przypadku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The academia of the University of Mysore in India encompasses faculty and research scholars. Both are involved in research, publication and lifelong learning, and faculty members are deeply engaged in assisting students. Besides the print collection, the library users have access to a variety of electronic resources. In the recent past, the librarians have been encouraging a more effective use of e-books, which are web based and downloadable. The library’s collection of electronic books is growing. It is said that ‘the most important development in literature in the world after Guttenberg is the e-book’ [6]. The aim of the present study was to evaluate the usage of e-resources at the University of Mysore. The paper covers demographic characteristics, computer and Internet usage, types of e-books accessed, the purpose of search, and duration of e-books use. E-books provide easy and instant access to the content and are convenient to read and browse. The findings of the survey reveal that the e-books of Springer, Taylor & Francis were used the most. Reference e-books were used very frequently. A lack of awareness together with acquisition costs seem to hinder usage of e-books.
PL
Środowisko akademickie Uniwersytetu of Mysore w Indiach obejmuje wykładowców i uczonych badaczy. Oba środowiska prowadzą badania, wydają publikacje i organizują kształcenie ustawiczne, a pracownicy wydziału są głęboko zaangażowani w pomoc studentom. Oprócz zbiorów dokumentów drukowanych, użytkownicy biblioteki mają dostęp do różnych zasobów elektronicznych. W niedawnej przeszłości bibliotekarze zostali zachęceni do bardziej efektywnego wykorzystania e-książek, które są do pobrania dzięki sieci internetowej. Biblioteczne kolekcje książek elektronicznych powiększają się. Mówi się, że „najważniejszym wydarzeniem w rozwoju literatury na świecie po wynalazku Guttenberga jest e-book” [6]. Celem niniejszego badania była ocena wykorzystania e-źródeł na Uniwersytecie w Mysore. W artykule przedstawiono charakterystykę demograficzną, wykorzystanie komputera i Internetu, dostępne rodzaje e-booków oraz cel i okres użytkowania e-książek. E-książki zapewniają łatwy i szybki dostęp do ich zawartości. Wyniki badań wykazują, że bardzo często użytkowane były e-książki wydawnictwa Springer, Taylor & Francis. Często wykorzystywano także źródła informacji o e-bookach. Brak świadomości wraz z kosztami akwizycji zdają się utrudniać korzystanie z e-książek.
Contributors
author
author
References
  • [1] A Survey of eBook Usage and Perception at the University of Liverpool. Springer.com. [online]. [Data dostępu: 26.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://static.springer.com/sgw/documents/1.
  • [2] Anuradha, K., Usha, H.: Use of E-books in an academic and research environment: A case study from the Indian Institute of Science. “Program Electronic Library and Information Systems” 2006, Vol. 40, Iss. 1, s. 48–62.
  • [3] eBooks The End User Perspective. Springer.com. [online]. [Data dostępu: 26.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://static.springer.com/sgw/documents/608298/application/pdf/eBooks+-the+End+User+Experience.
  • [4] Hernon P. et al.: E-book Use by Students: Undergraduates in Economics, Literature and Nursing. “The Journal of Academic Librarianship” 2007, Vol. 33, Iss. 1, s. 3–13.
  • [5] Lamothe A.: Factors Influencing the Usage of an Electronic Book Collection: Size of the E-bookCollection, Student Population, and Faculty Population. “College & Research Libraries” 2013, Vol. 74, Iss. 1, s. 39–59.
  • [6] Rao, S. S.: Electronic Books: Their integration into Library and Information Centers. “The Electronic Library” 2005, Vol. 23, Iss. 1, s. 116–140.
  • [7] Roesnita I., Zainab A.N.: The Pattern of E-bookUse amongst Undergraduates in Malaysia: A Case of to Know Is to Use. “Malaysian Journal of Library & Information Science” 2005, Vol. 10, Iss. 2, s. 1–23.
  • [8] Rowlands I. et al.: What do faculty and students really think about e–books? “Aslib Proceedings” 2007, Vol. 59, Iss. 6, s. 489–511.
  • [9] Tripathi M., Jeevan V.: E-book Subscription in a Distance Education Institution: A Case of Indira Gandhi National Open University, India. “Serials Review” 2008, Vol. 34, Iss. 2, s. 104–114.
  • [10] UC Libraries Academic e-bookUsage Survey. Springer.com. [online]. [Data dostępu: 26.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cdlib.org/services/uxdesign/docs.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d311a5cf-5aa9-4990-b8fe-6aca4853e7e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.