PL EN


2019 | 2/41/2019 | 111-126
Article title

Możliwości włączenia komunikacji internetowej do procedury konsultacji społecznych dot. inwestycji gminnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje temat komunikacji społecznych w samorządach lokalnych w Polsce. Możliwość włączenia większej liczby mieszkańców jest główną zaletą procesu. Główną wadą są koszty procesu oraz trudności określenia osoby rzeczywiście biorącej udział w konsultacjach przez Internet. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie obecnie istniejących procedur użycia Internetu w procesie konsultacji społecznych. Akty prawne i regulaminy konsultacji społecznych wskazują Internet jako właściwe narzędzie komunikacji. Większość dokumentów nie określa liczby uczestników w tym procesie. Możliwych jest wiele zagrożeń podczas prowadzenia konsultacji przez Internet. Dlatego najczęściej czynnik ilościowy nie ma podstawowego znaczenia. Konsultacje internetowe używane są do przekazania informacji o projekcie i zebrania pomysłów od mieszkańców bezpośrednio związanych z miejscem planowanych inwestycji. Istnieją już procedury głosowania nad budżetem obywatelskim. Są one znacznie trudniejsze i droższe. Dają jednak możliwość indywidualizacji głosowania. Będzie to główny mechanizm konsultacji społecznych w samorządach lokalnych i samorządach regionalnych w przyszłości.
Year
Issue
Pages
111-126
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Augustyniak, M., Marchaj, R. (2018). [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki, (red), Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. ISBN 9788381244473.
 • Biuletyn Kompas: formy konsultacji społecznych: przykład Poznania, Instytut Spraw Publicznych, online: https://www.isp.org.pl/pl/aktualnosci/biuletyn-kompasformy-konsultacji-spolecznych-przyklad-poznania (data dostępu: 12.09.2018).
 • Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Nr33 z 2012 r.
 • Damurski, Ł, (2014). Dyskusja (nie) publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy, „Samorząd Terytorialny” nr 4. ISSN 0867-4973.
 • Kwiatkowska, M.(2013). Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej,„Samorząd Terytorialny” nr 6. ISSN 0867-4973.
 • Marchaj, R. (2014). Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego, „Samorząd Terytorialny” nr 7–8. ISSN 0867-4973.
 • Marchaj, R. (2016). Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. ISBN 9788380921368.
 • Pawłowska, A., Radzik, K. (2016). Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), „Acta Politica Polonica”, nr 3 ( 37). ISSN 2451-0432.
 • Rulka, M., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 listopada 2015 r., II OSK 518/14, OwSS z 2017 nr 2.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Wyd. GUS, online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2017-roku,2,7.html.(data dostępu: 12.09.2018)
 • Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I, Borówko, K., Szlachetko, J.H. (red.), Inst. Metrop. 2017. ISBN 9788362198221.
 • Uziębło, P. (2009). Demokracja partycypacyjna, Gdańsk: Wyd. Centrum Badań Społecznych. ISBN 9788392969303.
 • Zychowicz, Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie, Szczecin: IRR. ISBN9788388312205.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d336381b-2cb3-4b58-82b6-ef1dbbfe32ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.