PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 107-118
Article title

Poczucie bezpieczeństwa młodych zielonogórzan

Content
Title variants
EN
Sense of Security of Young People in Zielona Góra
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A sense of security is a basic mental need of a human, indispensable for the proper development and psychosocial functioning in the completion of life tasks. The article presents the research on the subjective sense of security run on 2616 students of Zielona Góra primary schools, junior high schools and secondary schools. In the analysis the authors use a classification tree tool allowing one to identify the factors differentiating the sense of security among the youth.
PL
Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą psychiczną człowieka, niezbędną do jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania psychospołecznego w realizacji zadań życiowych. Artykuł stanowi prezentację badań przeprowadzonych wśród 2616 uczniów zielonogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Autorki wykorzystują w analizie badań narzędzie drzewa klasyfikacyjnego, co pozwala na wskazanie czynników różnicujących poczucie bezpieczeństwa młodzieży.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
107-118
Physical description
Contributors
References
  • Czeredrecka B. (1994), Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wyd. WSP, Rzeszów.
  • Dąbrowski Z. (2003), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
  • Kacprzak L. (2005), Bezpieczeństwo i jego poczucie – integralny obowiązek nauczycieli i pracowników administracyjnych realizowany w zakresie obrony cywilnej w szkole, [w:] Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, red. W. J. Maliszewski, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
  • Miłkowska G. (2008), Agresja w okresie dorastania – charakterystyka, przejawy, przeciwdziałanie, [w:] Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Izdebski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  • Perek-Białas J. (2009), Złożone schematy doboru próby – PAWS COMPLEX SAMPLES, Kraków.
  • Pilch T., Bauman T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Wyd. „Żak”, Warszawa.
  • Poraj G. (2006), Szkoła chora na agresję, „Psychologia w Szkole”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d33f0163-afb3-4557-96d4-4583bd65bc32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.