PL EN


2013 | 6 | 2(19) | 169-179
Article title

Działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kontekście niebezpieczeństwa wystąpienia skutków kryzysu gospodarczego w województwie opolskim

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem niniejszego artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pod wieloma względami najsłabsze gospodarczo województwo opolskie radziło sobie w ostatnich latach ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego. Istotnym orężem w walce z rzeczonym kryzysem stały się fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Znaczna część najważniejszych celów gospodarczych na Opolszczyźnie była realizowana przez powołaną do tego celu instytucję otoczenia biznesu, która potrafiła w kryzysowym momencie wdrożyć szereg różnego rodzaju działań służących wzmocnieniu atrakcyjności gospodarczo – biznesowej regionu i przyczynić się tym samym do pewnej amortyzacji negatywnych skutków światowego kryzysu gospodarczego wśród przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego.
Keywords
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
  • Kołodko G.W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista 2010, nr 1
  • Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research opinie i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2011. Keralla Research. Wrocław 2011
  • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE Raport 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2010
  • Roubini: Druga fala kryzysu przyjdzie wcześniej, Gazeta Wyborcza 07.09.2011 r.
  • Program Ograniczenia Skutków Kryzysu Gospodarczego w Regionie Opolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 24.03.2009 r.
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, Dz.U.Nr 23, poz.140
  • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 464
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3468297-bf6c-4c4c-9e17-e4f023c46317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.