PL EN


2018 | 4 (25) | 175-193
Article title

Doświadczenia szkolne w retrospekcji studentów

Content
Title variants
EN
School experience in student retrospection
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
In public discourse as well as in expert writings, an analysis of the shape and operation of the Polish school is undertaken. Unfortunately it criticises many aspects of its shape and operation. The main aim of this study was to get opinions of students about everyday life based on their experiences from earlier education.
PL
W dyskursie toczącym się w przestrzeni publicznej, a także w opracowaniach ekspertów podejmowana jest analiza kształtu i działania polskiej szkoły. Niestety w odniesieniu do wielu aspektów jej funkcjonowania formułowane są krytyczne refleksje. Celem niniejszego opracowania było poznanie opinii młodzieży studenckiej na temat wybranych wymiarów codzienności szkolnej. Badani przywoływali swoje doświadczenia z wcześniejszych etapów edukacji.
Year
Issue
Pages
175-193
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bandoła B. (2015), Budowanie koncepcji pracy szkoły a zarządzanie szkołą przez współdziałanie, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Borowik J. (2007), Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego, [w:] E.I. Laska (red.), Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Day C. (2008), Nauczyciel z pasją. Jak zahamować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R. (2001), Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydawnictwo "Edytor", Poznań-Toruń.
 • Dorczak R., Transformacja kultury organizacyjnej szkół polskich - rola reformy systemu nadzoru pedagogicznego, [w:] Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, (red.) G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Dudzikowa M. (2004), Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Franciszkowska M.A. (2007), Współpraca nauczyciela z rodzicami, [w:] E.I. Laska (red.), Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Klus-Stańska D. (red.) (2008), Dokąd zmierza polska szkoła?, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Klus-Stańska D. (2014), Dezinegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; (Dz. U. 2009, Nr 114, poz. 946).
 • Kwaśnica R. (2015), O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Mazurkiewicz G. (red.) (2015), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość i edukacja - migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Nalaskowski A. (2013), Ortodoksja i chaos, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,Warszawa.
 • Nocoń H. (2001), W poszukiwaniu ideału wychowawcy, [w:] W. Korzeniowska (red.), Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Pacewicz A. (2012), Aktywni uczniowie - szansa i wyzwania dla szkoły, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek; (Dz. U., 2015, poz. 1214).
 • Szymański M.J. (2013), Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Śliwerski B. (2015), Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; (Dz. U., 2016, poz. 1943).
 • Wojtkiewicz D. (2016), Interakcje uczniów i nauczycieli. Kontekst - rodzaje – implikacje praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Żegnałek K.(2013), Edukacyjne problemy współczesności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d34b6ffe-785b-481e-bb2b-6ba3656d34e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.