PL EN


2010 | 4(14) | 29-43
Article title

Praca - niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Labor: An Unexploited Opportunity for Social Integration of Disabled Persons
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi próbę analizy modelu integracji społecznej osób niepełnosprawnych w kontekście funkcjonowania instytucji publicznych. Na podstawie rezultatów badań socjologicznych autorki, zrealizowanych w latach 2001-2009, przedstawiono w nim zasadnicze problemy integracji społecznej i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w Polsce oraz rekomendacje dotyczące zmian polityki i sposobu funkcjonowania instytucji wspierających osoby niepełnosprawne. W tekście omawiane są ograniczenia zdolności instytucjonalnych, politycznych i społecznych w Polsce. Niski poziom zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce stanowi jedną z głównych przyczyn ich wykluczenia społecznego. Zmiana, tego stanu rzeczy jest obszarem działania, które może doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji niepełnosprawnych w Polsce.
EN
The author of the paper analyzes the model of social policy toward the disabled in Poland and reviews key barriers for its effective implementation. She discusses constraints related to institutional, political and social capacities. Based on the results of sociological research conducted in 2001-2009, the problem of economic activity of the disabled is analyzed and some recommendations are presented related to changes in the paradigm of the policy toward the disabled: from a compensation model to an integration-oriented model. The low rate of employment of disabled people in Poland is identified as one of the principal causes of their social exclusion. The profound change in this area is recommended as an action that might lead to a sustainable improvement of the socio-economic situation of the disabled in Poland. Some recommendations for this change are formulated based on the concept of good governance.
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polska Akademia Nauk
References
 • Becker H. (red.) (1964). The Other Side. Perspective on Deviance. New York: Free Press.
 • Boni M. (red.) (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów RP.
 • Fórster M. (2007). From Distability to Ability. Policy challenges and trends in OECD countries, http:// www.oecd.org/els/disability (dostęp: 5.01.2011).
 • Gąciarz B. (red.) (2010). Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Gąciarz B. (2009). "Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Diagnoza i rekomendacje". Trzeci Sektor (wiosna), s. 9-16.
 • Gąciarz B., Giermanowska E. (red.) (2009a). Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gąciarz B., Giermanowska E. (2009b). "Uwarunkowania skutecznej realizacji polityki integracyjnej wobec osób niepełnosprawnych". Instytut Spraw Publicznych. Analizy i Opinie, nr 100, s. 1-12.
 • Gąciarz B., Giermanowska E., Bartkowski J., Sobiesiak P. (2009). "Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Opinie i oczekiwania pracodawców". Instytut Spraw Publicznych. Analizy i Opinie, nr 99, s. 1-10.
 • Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W. (2008). Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Giermanowska E. (red.) (2007). Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • GUS (2010). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Komisja Europejska (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe. Brussels: The European Commission, COM (2010) 636 final.
 • OECD (2006). Sickness, Disability and Work. Breaking the Barriers. Norway, Poland and Switzerland. Paris: OECD.
 • OECD (2003). Transforming Disability into Ability. Paris: OECD.
 • Ostrowska A., Sikorska J. (1996). Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B. (2001). Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: Instytut Studiów Publicznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d34ef5f4-1ed9-45eb-ad5e-5455d9d3976f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.