PL EN


2015 | 209 | 33-41
Article title

Sieciowa sfera publiczna a media społecznościowe

Content
Title variants
EN
Network Public Sphere and Social Media
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an attempt to explain the role of social media in the network public sphere of the Internet age. The main thesis is that social media are transmitter of the network public sphere actors activity. So formulated thesis forces us to resolve the changes that have taken place in the traditional public sphere, and the reasons for the formation of the network public sphere. Considerations are based on theories of Jürgen Habermas, Richard Sennett, Manuel Castells and case studies that shows forms of social media activity.
Year
Volume
209
Pages
33-41
Physical description
Contributors
References
 • Brol M., Czetwertyński S., Remarks on Network Public Theory, "Managerial Economics" 2013, No. 14, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2013.
 • Castells M., Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 • Castells M., Sieć oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Czetwertyński S., Wspólnota jako podstawa produkcji partnerskiej, w: Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Jagodziński T., Przekleństwo info-rozrywki, "Miesięcznik Znak" 2002, nr 561, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/jagodzinski561.html, dostęp: 8.05.2014.
 • Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, "Business Horizons" 2010, Vol. 53, Iss. 1.
 • Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, MUZA SA, Warszawa 2006.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 • Piontek D., Tabloidyzacja i dziennikarstwo, "Miesięcznik Znak" 2011, nr 670, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/4487, dostęp: 8.05.2014.
 • Sennett R., Upadek człowieka publicznego, MUZA SA, Warszawa 2009.
 • Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce cyfrowej, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
 • Shy O., The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Stalder F., Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-introduction, dostęp: 30.01.2014.
 • http://technorati.com/social-media/feature/state-of-the-blogosphere-2009, dostęp: 30.01.2014.
 • http://www.alexa.com/about, dostęp: 8.05.2014.
 • http://www.internetworldstats.com/stats.htm, dostęp: 8.05.2014.
 • http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe, dostęp: 8.05.2014.
 • http://www.theguardian.com/technology/2008/mar/09/blogs, dostęp: 8.05.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3506eee-3928-4979-a774-dc3cfdafb196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.