PL EN


2017 | 1(22) |
Article title

Meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa

Content
Title variants
EN
Meteorological protection of combat aviation operations
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie zabezpieczenia hydrometeorologicznego jako elementu zabezpieczenia bojowego. Autor zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania wpływu pogody na działania wojsk, jej wpływu na sukces lub klęskę operacji. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę precyzyjnego określania standardowych warunków hydrometeorologicznych.
EN
The aim of this article is to present hydrometeorological security as part of the security battle. The author draws our attention to the historical roots of the impact of weather on military operations, its impact on the success or failure of the latter. Particular attention was paid to the importance of precise standard hydrometeorological conditions
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d353f973-e1f7-4604-b7e7-ae70403dcf8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.