Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 77-88

Article title

OPŁACALNOŚĆ UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO W TECHNOLOGII STANDARDOWEJ I WYSOKONAKŁADOWEJ W WARUNKACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Profitability of winter oilseed rape cultivation in standard and high-input technology in kujawsko-pomorskie region

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Field studies carried out on a farm in Grocholin in 2013-2015, on ten cultivars of winter oilseed rape in standard and high-input technology. Six of tested cultivars showed larger direct surplus after applying the high-input technology (Kadore, Adriana, Poznaniak, Monolit, Rohan, Müller 24) about 5% higher compared to the standard technology. Among the population varieties the highest profitability in high-input technology was recorded for Kadore (13% increase), while among the hybrid varieties this technology proved to be the most profitable for Poznaniak.

Contributors

author
 • Dr inż. Szymon Hoppe, Polish Agro Sp. z o.o.ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz, Poland
 • Dr hab. inż. Anna Wenda Piesik, Prof. ndzw., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Agronomii, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland.

References

 • 1. Arseniuk E., Oleksiak T. (2009): Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku. [W:] Harasim A. (red.). Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG-PiB 14, 293-307.
 • 2. Barłóg P., Grzebisz W. (2004): Effect of timing and nitrogen fertilizer application on winter oilseed rape (Brassica napus L.). II. Nitrogen uptake dynamics and fertilizer efficiency. Journal of Agronomy and Crop Science 190, 314-323.
 • 3. Bobrecka-Jamro D., Romaniak M., Jarecki W., Buczek J. (2013): Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i w województwie podkarpackim. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 34, 37-45.
 • 4. Budzyński W.S., Jankowski K.J., Truszkowski W. (2005): Rolnicza i ekonomiczna efektywność technologii produkcji nasion rzepaku ozimego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 26, 407-419.
 • 5. Diepenbrock W. (2000): Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.): a review. Field Crop Research 67, 35-49.
 • 6. Skarżyńska A. (red.) (2007): Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku. IERiGŻ-PIB Warszawa 60, 79-92.
 • 7. Jankowski K. (2000a): Efektywność nawożenia azotem rzepaku jarego chronionego i niechronionego przed szkodnikami. II. Koszt produkcji nasion. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 21, 527-537.
 • 8. Jankowski K. (2000b): Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 21, 504-507.
 • 9. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Noworól M. (2013): Yield of winter oilseed rape cultivars depending on intensity of cultivation practices. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 12, 25-34.
 • 10. Jaskulski D., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K. (2012): Zróżnicowanie warunków uprawy rzepaku ozimego w regionie kujawsko-pomorskim. Fragmenta Agronomica 29(1), 49-59.
 • 11. Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2012. http://www.coboru.pl/
 • 12. Lista opisowa odmian roślin rolniczych (2015), COBORU Słupia Wielka, 70-102.
 • 13. Ogrodowczyk M., Bartkowiak-Broda I. (2013): Ocena postępu biologicznego w hodowli rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 34(2), 289-301.
 • 14. Rathke G.W., Behrens T., Diepenbrock W. (2006): Integrated nitrogen management strategies to improve seed yield, oil content and nitrogen efficiency of winter oilseed rape (Brassica napus L.): A review. Agriculture Ecosystem & Environment 117, 80-108.
 • 15. Sova A.V., Vašák J., Soukup J. (1998): Warianty technologii uprawy rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. napus). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 19: 105-112.
 • 16. Święcicki W.K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K. (2011): Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla człowieka i środowiska. Polish Journal of Agronomy 7, 102-112.
 • 17. Wałkowski T. (2011): Biologický pokrok v produkci řepky. Biological advancement in rapeseed production. Prosperujici olejniny. Sbornik Konference s Mezinárodni Účasti, Česká Zemedelská Univerzita v Praze, 8-9.12.2011.
 • 18. Wałkowski T. (2012): Wýnos hybridnich odrud řepky ozimé v poregistračznich zkouškach v Polsku. Yield of winter oilseed rape hybryd varietes in post-registration trials in Poland. Prosperujici olejniny. Sbornik Konference s Mezinárodni Účasti, Česká Zemedelská Univerzita v Praze, 6-7.12. 2012.
 • 19. Ziętek I. (2008): Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004” dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB, 88, s. 30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d356359d-6e70-48b3-aa7a-d0764f1d0c65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.