PL EN


2019 | 27 (34) | 9-21
Article title

Polskie formacje liberalne (1905–1989)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to draw attention to the issue of the tradition of liberalism in Poland. However, because the history of Polish liberal thought is an extremely broad and capacious issue, the article focused only on liberalism in a political understanding, which takes the form of a social force or a political formation. Strictly speaking, the article reviews the ideological as­sumptions of Polish liberal groups which, bet­ter or worse organized, functioned (or formed) in the period between 1905 and 1989. Despite its descriptive and general character, the elabo­ration should compel to reflect on the issue of the liberal tradition in Poland.
Keywords
Year
Issue
Pages
9-21
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Wydział Politologii,
References
 • Bełcikowska, A. (1925). Stronnictwa i związki polityczne w Polsce. Warszawa: Dom Książki Polskiej.
 • Biegasiewicz, P. (2015). Liberalizm w Polsce 1980–1997. Mirosław Dzielski, Janusz Korwin-Mikke, Gdańscy Liberałowie. Warszawa: 3S MEDIA.
 • Bojarowicz, T. (2013). Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo MADO.
 • Cecuda, D. (1989). Leksykon opozycji politycznej 1976–1989. Warszawa: Biuro Informacji Studenckiej ZSP TRUST.
 • Charchuła, J. (2016). Liberalizm polski. Idee, doktryny, przedstawiciele. Krakow: Wydawnictwo WAM.
 • Deklaracja programowa Stronnictwa Demokratycznego. (1964). W: L. Chajn (wstęp i oprac.), Materiały do historii Klubow Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w latach 1937–1939, cz. I (s. 515–522). Warszawa: Epoka.
 • Holzer, J. (1974). Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Janowski, M. (2004). Głowne tendencje polskiego liberalizmu w latach 1815–1914. W: R. Benedykciuk, R. Kołodziejczyk (red.), Tradycje liberalne w Polsce: sympozjum historyczne, Konstancin-Jeziorna, 17–19 XI 1992 (s. 1–13). Warszawa: Elipsa.
 • Janowski, M. (1998). Polska myśl liberalna do 1918 roku. Krakow: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Karnowska, D. (2005). W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krol, M. (1996). Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi. Krakow: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Łuszczyński, A. (2006). Liberalizm w Polsce i polskim dyskursie politycznym po 1989 roku. W: T. Godlewski, D. Karnowska (red.), Polskie zbliżenia z liberalizmem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stegner, T. (1990). Liberałowie Krolestwa Polskiego 1904–1915. Gdańsk: Studencka Społdzielnia Pracy „TECHNO-SERVICE”.
 • Stegner, T. (2004). Polskie partie liberalne na mapie politycznej Krolestwa Polskiego na początku XX wieku. W: R. Benedykciuk, R. Kołodziejczyk (red.), Tradycje liberalne w Polsce: sympozjum historyczne, Konstancin-Jeziorna, 17–19 XI 1992 (s. 49–67). Warszawa: Elipsa.
 • Szacki, J. (1994). Liberalizm po komunizmie. Krakow: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Szczepański, D. (2009). Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990). Polityka i Społeczeństwo, 6, 103–112.
 • Wrona, J. (1997). System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce – funkcje – relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Żebrowski, W. (1999). Z dziejow Stronnictwa Demokratycznego w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo REKPOL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d35cd664-92ec-4558-93b5-f9c1cf0277f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.