PL EN


2013 | 3(33) | 69-74
Article title

The Importance of Macroeconomic Analysis of Regions in the Slovak Republic in the Context of Regional Development

Title variants
PL
Znaczenie analizy makroekonomicznej regionów Słowacji w kontekście rozwoju regionalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In today’s rapidly changing world the representatives of the Slovak Republic's regions need exact macroeconomics analyses. We can even say that their importance is increasing. Why are there strong fluctuations in economic development? Why there are significant differences between regions of the Slovak Republic and what is the cause? If we want to know the answers, we must examine economic development of regions on more regular basis and in more detail. The importance of autonomous macroeconomic analysis of Slovak regions is that it is the source for identifying strengths and weaknesses of these regions. The aim of this article is to show the importance of macroeconomic analysis of Slovak regions in the context of regional development. The introduction of the article presents the theoretical apparatus of macroeconomic analysis. In the second part of the paper we present results of macroeconomic analysis of eight regions of the Slovak Republic; we focus on the level of regional GDP, foreign direct investment and the economic activity rate of the population.
PL
Autorzy artykułu zwracają uwagę na konieczność analizy makroekonomicznej poszczególnych obszarów Słowacji w kontekście rozwoju regionalnego. Stawiają pytania o to „dlaczego występują tak silne wahania koniunktury gospodarczej na poziomie regionów” oraz dlaczego występują i co powoduje tak duże różnice w rozwoju słowackich regionów?” Odpowiedzi na te pytania należy szukać w systematycznych i szczegółowych badaniach ekonomicznych regionów samorządowych. W artykule przedstawiono koncepcję takich badań oraz przeprowadzono makroekonomiczną analizę ośmiu słowackich regionów koncentrując się na regionalnym PKB, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i aktywności ekonomicznej ludności.
Contributors
References
  • Lesáková, Ľ. 2007. Finančno-ekonomická analýza podniku. Banska Bystrica: Matej Bel University Banska Bystrica.
  • Šuplata, M. 2011. “Európa 2020? Vybrané výzvy a perspektívy eurointegračných procesov.” In Európa 2020 — Stratégia pre inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu, edited by M. Orviská and P. Pisár. Banská Bystrica: Regionálne európske informačné centrum.
  • Vincúr, P. 2000. Makroekonomická analýza a prognóza. Bratislava: Sprint.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3701b13-f78e-469c-9422-2754dd2b11fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.