PL EN


2017 | 3(35) | 137-166
Article title

Rozwój biur coworkingowych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa

Authors
Content
Title variants
EN
Development of coworking offices in the world and in Poland with a particular emphasis on Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coworking, choć bywa porównywany do biur sąsiedzkich i satelitarnych, jest nową formą organizacji pracy biurowej, plasującą się pomiędzy klasycznym zatrudnieniem a pracą domową. W systemie tym indywidualni przedsiębiorcy – freelancerzy – współdzielą przestrzeń biurową, pracując nad własnymi zadaniami. Historia coworkingu jest stosunkowo krótka, liczy niewiele ponad 10 lat. Jednak od czasu otwarcia pierwszego kolektywu w 2006 roku zyskała ogromną popularność, tak że prognozuje się, iż na koniec 2017 roku na całym świecie będzie już 1,2 mln zaktywizowanych użytkowników współdzielonych przestrzeni pracy. Tematem opracowania jest sytuacja biur coworkingowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako drugiego pod względem wielkości miasta w Polsce i największego spośród regionalnych rynków biurowych w kraju. Dla pełnego zobrazowania zjawiska coworkingu, wciąż nieznanego szerszej grupie odbiorców, analiza rynku krakowskiego została poprzedzona obszernym wstępem poświęconym omówieniu tej ogólnoświatowej tendencji, zasadom organizacji tego typu biur i historii ich powstawania, co poparto przykładami interesujących centrów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Na tym tle prezentowane są wyniki badania przestrzeni coworkingowych w Krakowie, wraz z przykładami, przeprowadzonego w okresie od stycznia do marca 2017 roku. Dane statystyczne dotyczące krakowskich współdzielonych przestrzeni pracy skonfrontowano z wartościami charakteryzującymi rynek warszawski, będący bezsprzecznie największym i najbardziej prężnym ośrodkiem w kraju, co ma na celu zarysowanie ogólnej sytuacji coworkingu w Polsce i daje podstawę określenia tendencji rozwoju tej formy organizacji pracy.
EN
Despite being sometimes compared to neighbors and satellite offices, coworking is a brand new system of office work, falling between conventional employment and working at home. In this system, individual entrepreneurs—freelancers—work at their own businesses, sharing office space at the same time. Its history is relatively short, just slightly over 10 years. However, since the first coworking office was founded in 2006, the movement has become largely popular; moreover, it is forecast that there should be at least 1.2 million active users of coworking spaces by the end of 2017. The purpose of the article is to describe Polish coworking spaces with a particular emphasis on Cracow being the second largest city in Poland and the biggest regional office work markets in the country. In order to present coworking phenomenon properly, still unfamiliar to a broad group of consumers, the analysis of the Cracow market has been preceded by a comprehensive introduction devoted to the discussion of the global tendencies, principles of offices organization including their types and history of origin supported with examples of interesting centres in Western Europe and the United States. Against this background, the results of coworking spaces in Cracow research are presented, together with examples, conducted during the period from January to March 2017. The statistical data concerning Cracow shared work spaces are confronted with the values characteristic for the Warsaw market being indisputably the largest and the most dynamic centre in the country, which is aimed at determination of the overall situation of coworking in Poland and provides the basis for determination of development tendencies of this form of work organization.
Year
Issue
Pages
137-166
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego, ataczalska@pk.edu.pl
References
 • Aouf, R.S. (2016a). Antwerp co-working space by Going East encourages occupants to explore its diverse spaces [online, dostęp: 2017-02-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2016/12/21/antwerp-co-working-space-fosbury-sons-office-interior-design-going-east/.
 • Aouf, R.S. (2016b). Tom Dixon’s Atrium co-working space opens in London [online, dostęp: 2017-03-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2016/05/19/tom-dixon-research-design-studio-atrium-co-working-space-interior-camden-london-uk/.
 • Clark, J. (2007). Coworkers of the world unite [online, dostęp: 2017-02-04]. The American Prospect, October 1. Dostępny w Internecie: http://prospect.org/article/coworkers-world-unite.
 • Coworking. (2017). W: Oxford Dictionaries [online, dostęp: 2017-01-21]. Dostępny w Internecie: https://en.oxforddictionaries.com.
 • Deskmag. (2016) Coworking in the U.S. 2016. Results of the global coworking survey [online, dostęp: 2017--03-24]. Deskmag’s presentation of the US results on coworking 2016 at GCUC, Los Angeles, May 5, 2016. Dostępny w Internecie: https://www.slideshare.net/carstenfoertsch/coworking-in-the-usa-2016.
 • Deskmag. (2017). Witryna internetowa [dostęp: 2017-01-21]. Dostępny w Internecie: deskmag.com.
 • Florida, R. (2012). The Rise of Creative Class. New York: Basic Books. ISBN 9780465029938.
 • Forlano, L. (2009). Work and the open source city [online, dostęp: 2017-03-15]. Urban Omnibus. Dostępny w Internecie: http://urbanomnibus.net/2009/06/work-and-the-open-source-city.
 • Fosbury & Sons Co-Work / Going East. (2015). ArchDaily [online, dostęp: 2017-03-18]. Dostępny w Internecie: http://www.archdaily.com/802824/fosbury-and-sons-co-work-going-east.
 • Fost, D. (2008). They’re working on their own, just side by side. New York Times, February 20.
 • Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review. Ephemera. Theory & Politics in Organization, 1, 193–205.
 • JLL. (2016). The new era of coworking [online, dostęp: 2017-03-24]. Dostępny w Internecie: http://www.jll.eu/emea/en-gb/Documents/co-working/doc/JLL_Coworking-Trends-Report.pdf.
 • Lange, B. (2011). Re-scaling governance in Berlin’s creative economy. Culture Unbound, 3, 187–208.
 • Mairs, J. (2015). Pop-up office created around a tree trunk in London’s Hoxton Square [online, dostęp: 2017-03-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2015/06/11/pop-up-temporary-office-pilot-hoxton-square-shoreditch-hackney-parks-east-london-rooted-to-tree-trunk-translucentpod/.
 • Mairs, J. (2017). SelgasCano completes plant-filled co-working space inside Lisbon market hall for Second Home [online, dostęp: 2017-03-15]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2017/02/14/second-home-lisboa-market-hall-co-working-plants-office-selgascano-portugal/.
 • McKnight, J. (2016). Lesser Architecture transforms Brooklyn factory into colorful co-working space [online, dostęp: 2017-03-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2016/03/08/coworking-space-office-interior-leeser-architecture-coworkrs-brooklyn-new-york/.
 • Merkel, J. (2015). Coworking in the city. Ephemera. Theory & Politics in Organization, 1, 121–139.
 • Moriset, B. (2014). Building new places of the creative economy. The rise of coworking spaces. 2nd Geography of Innovation International Conference. Utrecht: Utrecht University.
 • Reed, B. (2007). Co-working: The ultimate in teleworking flexibility [online, dostęp: 2017-02-04]. Network World. Dostępny w Internecie: http://www.networkworld.com/article/2287504/computers/co-working-the-ultimate-in-teleworking-flexibility.html.
 • Spinuzzi, C. (2012). Working alone together. Coworking as emergent collaborative activity. Journal of Business and Technical Communication, 26(4), 399–441.
 • Statista. (2017). Number of coworking spaces worldwide from 2005 to 2017 [online, dostęp: 2017-03-15]. Statista: The Statistical Portal. New York: Statista Inc. Dostępny w Internecie: http://www.statista.com/statistics/554273/number-of-coworking-spaces-worldwide/.
 • Sturges, S. (2016). Interchange: Barr Gazetas and Tom Dixon create Camden co-working space [online, dostęp: 2017-03-18]. Wallpaper, May 23. Dostępny w Internecie: https://www.wallpaper.com/architecture/barr-gazetas-and-tom-dixon-create-camden-co-working-space-interchange.
 • The Warsaw Hub. (2017). Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 2017-04-01]. Dostępny w Internecie:https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Warsaw_Hub.
 • US w Krakowie. (2017). M[iasto] Kraków [online, dostęp: 2017-03-24]. Kraków: Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/.
 • US w Warszawie. (2017). Warszawa [online, dostęp: 2017-03-24]. Warszawa: Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://warszawa.stat.gov.pl/warszawa/.
 • Złowodzki, M. (1992). O środowisku architektonicznym pracy biurowej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d370e3d1-b546-4f28-9847-d2cd1b127754
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.