PL EN


Journal
2013 | 8 | 49-62
Article title

Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 20 w Mielnie Pyrzyckim, gm. Kozielice, woj. zachodniopomorskie

Content
Title variants
EN
Rescue archaeological excavations at site 20 in Mielno Pyrzyckie, Kozielice commune, zachodniopomorskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The site is located on a slope in the confluence of two small watercourses. It is situated on a straight stretch of the eastern slope of an upland. The excavations embraced an area of 117.8 ares and revealed a total of 202 features, of which 121 were successfully identified in chronological and cultural terms. The material from the features and in the remnants of the cultural layer (2394 fragments of ceramics) corresponds with a single phase of the settlement on the area of the site – related to the Lusatian culture. The recorded relics indicate that the investigations embraced the household part of the settlement. The chronology was determined on the basis of analyses of ceramics, which belongs to the Hallstatt period, or maybe even later – to the early La Tène period.
Journal
Year
Volume
8
Pages
49-62
Physical description
Contributors
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Archeolog Jarosław Wyrwiński, Leszno
References
 • Chłodnicki M, Pietrzak R. 2004. Ratownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A2 w 2001 i 2002 roku realizowane przez Ekspedycję Archeostrada Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2001-2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa, 165-180.
 • Cnotliwy E. 1961. Wyniki archeologicznych badań ratunkowych na Wzgórzu Wisielców w Wolinie w 1959 r. Materiały Zachodniopomorskie 7, 181-292.
 • Cnotliwy E. 1976. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie w świetle badań w latach 1973-1976. Materiały Zachodniopomorskie 22, 7-70.
 • Dąbrowski J. 1979. Kultura łużycka na Pomorzu. W: J. Dąbrowski, Z. Rajewski (red.), Prahistoria ziem polskich 4. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego Wrocław, 74-80.
 • Griesa S. 1982. Die Göritzer Gruppe (= Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte 16). Potsdam.
 • Jasnosz S. 1982. Materiały i studia do osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego Ziemi Obornicko-Rogozińskiej 1. Fontes Archaeologici Posnanienses 31, 1-144.
 • Jasnosz S. 1984. Materiały i studia do osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego Ziemi Obornicko-Rogozińskiej 3. Fontes Archaeologici Posnanienses 33, 55-166.
 • Kołodziejski A. 1968. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Trzebulach, pow. Krosno Odrzańskie. Fontes Archaeologici Posnanienses 19, 96-146.
 • Kołodziejski A. 1974. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Sarbi, pow. Krosno Odrzańskie. Fontes Archaeologici Posnanienses 14, 148-153.
 • Kołodziejski A. 1976. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Buczu, powiat Głogów. Materiały Komisji Archeologicznej 4, 17-64.
 • Kostrzewski J. 1958. Kultura łużycka na Pomorzu. Poznań.
 • Krzyszowski A., Sobucki A. 1998. Żółwin, st. 30. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1. Ziemia Lubuska. Poznań 369-401.
 • Lachowicz R., Lachowicz F. 1961. Cmentarzysko kultury pomorskiej w Maryńcu, pow. Złotów – stanowisko 1. Materiały Zachodniopomorskie 7, 85-172.
 • Lachowiczowa R. 1966. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cewlinie, pow. Koszalin. Materiały Zachodniopomorskie 12, 9-52.
 • Lasak I. 1996. Obozowiska z epoki brązu w Grotnikach, woj. leszczyńskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 37, 91-109.
 • Malinowski T. 1958. Osadnictwo kultury łużyckiej wczesnej epoki żelaznej w Słupcy. Fontes Archaeologici Posnanienses 8-9, 1-97.
 • Marcinkian A. 1976. Osada ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Lubniewicach, powiat Sulęcin. Materiały Komisji Archeologicznej 4, 65-202.
 • Marcinkian A. 1978. Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Grzmiącej, gm. Cybinka, woj. Zielona Góra. Sprawozdania Archeologiczne 30, 97-111.
 • Naumowiczówna E. 1958. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dębówcu, w pow. Wolsztyńskim. Fontes Archaeologici Posnanienses 10, 161-201.
 • Nowakowska M. 1984. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Białej, woj. pilskie. Fontes Archaeologici Posnanienses 33, 19-42.
 • Rajkowska E. 1984. Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Osieku, woj. kaliskie. Fontes Archaeologici Posnanienses 33, 1-18.
 • Skrzypek I. 1995. Znaleziska grobów podkloszowych na cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej na Pomorzu Środkowym. W: T. Węgrzynowicz (red.), Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Materiały z konferencji w dniach 24−26 listopada 1993. Warszawa, 55-67.
 • Szafrański W. 1959. Badania na grodzisku w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie 5, 43-68.
 • Szamałek K. 1987. Kruszwicki zespół osadniczy w młodszej epoce brązu i w początkach epoki żelaza. Wrocław.
 • Szamałek K. 1995. Ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej z badań archeologicznych nad Gopłem. W: T. Węgrzynowicz (red.), Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Materiały z konferencji w dniach 24−26 listopada 1993. Warszawa, 309-318.
 • Śmigielski W. 1965a. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Karcu, pow. Gostyń. Fontes Archaeologici Posnanienses 16, 10-78.
 • Śmigielski W. 1965b. Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Świętym Wojciechu, pow. Międzyrzecz Wlkp. Materiały Komisji Archeologicznej 1, 79-104.
 • Wiślański T. 1959. Cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaznej w Jerzykowie, w pow. mogileńskim. Fontes Archaeologici Posnanienses 10, 152-160.
 • Wojtasik J. 1958. Pozostałości osady łużyckiej na wzgórzu „Młynówka” w Wolinie. Materiały Zachodniopomorskie 4, 49-104.
 • Wołągiewicz R. 1989. Cmentarzysko w Marianowie i problem schyłkowej fazy kultury łużyckiej na Pomorzu. W: T. Malinowski (red.), Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Słupsk, 307-321.
 • Zeylandowa M. 1974. Otwarta osada halsztacka ludności kultury łużyckiej w Kotlinie, pow. Jarocin. Fontes Archaeologici Posnanienses 24, 50-131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d37ed8dc-65bb-4909-bb24-c7ec13d91934
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.