PL EN


2012 | 3-4 | 27-35
Article title

Charakterystyka i stan zachowania kamienia użytego do budowy oraz dekoracji kościoła kolegiackiego pw. św. Anny w Krakowie

Content
Title variants
EN
Characteristics and preservation of the building and decorative stone of the St. Anne’s collegiate church in Kraków
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most beautiful churches in Kraków is the St. Anne’s collegiate, situated in the city centre. This localisation has a significant impact on destruction of the structure and decorative stones of the church. The sandstones and limestones of the structure outer part are exposed mostly to seasonal climate changes and anthropogenic pollution. The stone alterations are expressed mainly as surface build-ups with grey colours. Disintegration of the surface stone layers as a result of mechanical weathering, biodeterioration, efflorescence processes, exfoliation and scaling off sandstones due to hydration and dehydration of secondary salt minerals are other signs of stone damage. Green coloration of sandstone entrance stairs due to precipitation of copper carbonate (malachite) negatively affects the aesthetics of the church front. The interior stone decoration is represented essentially by limestones used mainly as the floor tiles. These are varieties of compact limestones, whose attractiveness results from their diverse colours, the presence of fossil fragments and calcite veins, and good cutting and polishing properties. The preservation of the limestone masonry depends on the rock type and the place it is used in. Considering the historic and architectonic values of this church, the most splendid example of the Baroque sacral architecture in Kraków, a special care in the selection of appropriate conservation methods must be taken to preserve to posterity the appearance and beauty of the collegiate.
Year
Issue
3-4
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • dr inż. geolog, pracownik naukowo- -dydaktyczny AGH, prowadzi badania dotyczące litologii i racjonalnego wykorzystania skał w aspekcie ochrony środowiska oraz wpływu czynników atmosferycznych na niszczenie materiałów kamiennych i możliwości ich rekonstrukcji.
 • mgr inż. geolog, absolwentka specjalności Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Interesuje się kamieniem zastosowanym w budownictwie zabytkowym oraz jego stanem zachowania.
References
 • Bukowski J., Krótka wiadomość historyczno-artystyczna o kościele św. Anny w Krakowie, Kraków 1903, s. 44.
 • Fitzner B., Heinrichs K., Damage diagnosis on stone monuments – weathering forms, damage categories and damage indices, [in:] Pikrylm R. & Viles H.A. (ed.): Understanding and managing tone decay, Proceedings of the International Conference “Stone weathering and atmospheric pollution network (SWAPNET 2001)”, Prague 2002, s. 11-19.
 • Fitzner B., Heinrichs K., La Bouchardiere D., Weathering damage on Pharaonic sandstone monuments in Luxor – Egypt, Building and Environments 2003. s. 14-15.
 • Kracik J., Wspaniałe Bogu wystawione dzieło, jak w Krakowie kościół św. Anny budowano, Kraków 2003, s. 78.
 • Matuszko D., Klimat Krakowa w XX wieku, Kraków 2007, s. 87-110.
 • Mossakowski S., Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kościoła św. Anny w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, XXXVII, 1965, s. 39-60.
 • Niemcewicz P., Konserwacja wapienia dębnickiego, Toruń 2005, s. 23-26.
 • Pruszcz H., Klejnoty stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły y co w nich jest widzenia godnego y znacznego, Kraków 1745, s. 184-226.
 • Przedpełski Z., Konserwacja kamienia w architekturze, Warszawa 1957, s. 19-20.
 • Rożek M., Święte miejsca Krakowa altera Roma, Kraków 2007, s. 332.
 • Smoleńska A., Rembiś M., Zniszczenia kamiennych elementów z XIX-wiecznej kamienicy Teodora Talowskiego w Krakowie, „Kwartalnik AGH – Geologia” 2000, t. 26, z. 1, s. 91-107.
 • Smoleńska A., Rembiś M., Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu koło Słomnik, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki” 2007, vol. 18, nr 1-4, s. 69-71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d38161ec-5413-4521-8c14-f53b1f6e5278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.