PL EN


2014 | 5 | 1 |
Article title

Europejska polityka żeglugowa

Authors
Content
Title variants
EN
European maritime transport policy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest wspólnej polityce Unii Europejskiej w sferze transportu morskiego, który obsługuje prawie 80% wolumenu handlu zewnętrznego tego ugrupowania integracyjnego i prawie 40% wewnętrznych potrzeb przewozowych (licząc wielkością pracy przewozowej). W pierwszej części artykułu przedstawiona została geneza wspólnej polityki żeglugowej i trudności w jej początkowym kształtowaniu. Następnie omówiono ewolucje założeń tej polityki i jej obecny charakter. W dalszej, najobszerniejszej części przedstawione zostały główne cele i kierunki polityki żeglugowej Unii Europejskiej a na koniec podjęto próbę oceny jej efektów.
EN
The article describes the common EU policy on maritime transport, which comprises almost 80% of the volume of external trade of the Union and about 40% of internal transport needs. The first part of the paper presents the origins of the common maritime transport policy and the difficulties encountered during its initial formation. Subsequently, the evolution of the concepts of the policy and its current shape is discussed. The final, substantial part of the article describes the main aims and directions of the EU maritime transport policy and includes an evaluation of the effects of the policy.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d38723e3-fe0b-4aee-ac40-822b6a4987aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.