PL EN


2014 | 9 | 2 | 154-161
Article title

„Wzywa ciemność moja”. O wierszu Janusza S. Pasierba „Dyptyk z centurionem”

Content
Title variants
EN
“My darkness is calling”. On the poem “Diptych with a centurion” by Janusz S. Pasierb
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy i interpretacji wiersza Janusza S. Pasierba "Dyptyk z centurionem". Trafny dobór lektur pozwolił umieścić analizowany wiersz nie tylko w kręgu Ewangelii, ale również w kontekście problematyki psychologicznej (prace Kazimierza Dąbrowskiego) i filozoficznej (Jolande Jacobi). Znajomość pism św. Jana od Krzyża umożliwiła ponadto wykorzystanie w analizie i interpretacji pojęcia „nocy ciemnej”.
EN
The article is an attempt to analyse and interpret the poem by Januasz S. Pasierb entitled “Diptych with a Centurion”. Well-chosen reading selection made it possible to include the poem not only in the framework of the gospel but in the context of psychological (works by Kazimierz Dąbrowski) and philosophical (Jolande Jacobi) issues as well. Knowledge of the works by Saint John of the Cross also allowed the use of the term of “The Dark Night” in the analysis and interpretation.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
154-161
Physical description
Contributors
 • Graz, Austria
References
 • Blommestijn H., Waaijman K., L’homme spirituel a l’image de Dieu w: Juan de la Cruz, E spiritu de Llama, Rome-Kampen 1991.
 • Dobroczyński B., Ciemna strona psychiki, Kraków 2001.
 • Gałdowa A., Klasyczne i współczesne modele osobowości, Kraków 1994.
 • Gogola J., Oczyszczenia nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem, Kraków 2000.
 • Jacobi J., Psychologia C. G. Junga, Warszawa 1993.
 • Jung C. G., Archetypy i symbole, Warszawa 1993.
 • Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2007.
 • Leksykon PWN, Warszawa 2001.
 • Marmion K., Chrystus wzorem zakonnika, Kraków 1927.
 • Pasierb J. S., Wiersze religijne, Poznań–Warszawa 1983.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Warszawa–Poznań 1971.
 • Rozwadowski W., Prawo rzymskie, Poznań 1992.
 • Skawroń J., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007.
 • Stinissen W., Noc jest mi światłem, Kraków 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3957f04-24d9-4995-a0a3-a7fd9e87e985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.