PL EN


2019 | 26 | 99-128
Article title

Inwentarz rzeczy po staroście dobrzyńskim Adamie Kazimierzu Noskowskim z 1659 r.

Authors
Content
Title variants
EN
Inventory of the estate of Adam Kazimierz Noskowski, Starosta of Dobrzyń, dated 1659
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1656 r. umarł bezpotomnie starosta dobrzyński Adam Kazimierz Noskowski, właściciel dóbr Łęczna. Sukcesję po nim objęła nieletnia bratanica Anna, córka nieżyjącego Jana Karola Noskowskiego, której prawnym opiekunem był wuj, Józef Gorajski. Inwentarz pośmiertny Adama Kazimierza Noskowskiego zawierający spis pozostałych po nim dóbr, ruchomości, dochodów i wydatków powstał w latach 1658–1659 w związku z ich przekazaniem Józefowi Gorajskiemu przez Andrzeja na Dąbrowicy Firleja. Artykuł zawiera edycję inwentarza z 1659 r. wpisanego do księgi grodzkiej lubelskiej
EN
In 1656 Starosta of Dobrzyń Adam Kazimierz Noskowski, owner of Łęczna estates, died childless. His estate was inherited by his underage niece, Anna, daughter of late Jan Karol Noskowski; her legal guardian was her uncle, Józef Gorajski. Post-mortem inventory of Adam Kazimierz Noskowski’s estate, constituting a register of immovable and movable assets, revenues and expenditures, has been created in 1658–1659, in connection with transfer of said estate to Józef Gorajski by Andrzej Firlej of Dąbrowica. The article incudes a copy of the inventory dated 1659, as entered into Lublin city records
Year
Volume
26
Pages
99-128
Physical description
Dates
published
2019-10-15
Contributors
author
  • Archiwum Państwowe w Lublinie
References
  • Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Księgi grodzkie lubelskie (Kgl), Relacje, sygn. 80, 84; Zapisy, sygn. 89, 98; Akta miasta Łęcznej, sygn. 17
  • Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795. (Materiały źródłowe), Warszawa 2017
  • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953
  • Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim, staroście dobrzyńskim wraz z taksą ich wartości i spisem wydatków na pogrzeby Jego, Jego żony i syna Adama, wyd. J. E. Leśniewska, Łęczna 1997
  • Jop R., Przyczynki do genealogii Noskowskich h. Łada, właścicieli Łęcznej w XVI–XVII w., ,,Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Seria nowa, t. 12, 2013, s. 199–210
  • Niesiecki K., Herbarz polski, t. 6, Lipsk 1841
  • Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 12, Warszawa 1915
  • Zamek łęczyński opisany 16 maja 1659 roku, oprac. J. Kus, Łęczna 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3962fe6-7ec1-411c-918a-a2553a3f538c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.