Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | Special Issue | 231-267

Article title

Libri promotionum et diligentiarum from the Donation of Father Grzegorz Jan Zdziewojski of Łask (1609–ca. 1685) in the Collection of the Jagiellonian Library

Authors

Content

Title variants

PL
Księgi promotionum i diligentiarum z donatywy ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609–ok. 1685) w zbiorach Biblioteki i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The collections of the Jagiellonian Library contain valuable, lavishly painted manuscripts, commissioned in the middle of the 17th century by father Grzegorz Jan Zdziewojski of Łask (1609 – around 1685), an extraordinary person unjustly forgotten by the subsequent generations. He was one of the luminaries of his time. The lower classes of the Kraków society appreciated him above all for his oratory skills. He was known as an excellent preacher who gave his sermons in the churches of St. Mary and St. John. He supported students and provided them with scholarships. He was also concerned about the future of the University, to which he donated capital funds. The little known Libri promotionum and Libri diligentiarum are the most significant of his donations surviving to our times.
PL
W zbiorach Biblioteki i Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowały się bogato zdobione dekoracjami malarskimi cenne księgi rękopiśmienne. W połowie XVII wieku ufundował je ks. Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku (1609–ok. 1685) – postać wyjątkowa, niesłusznie zapomniana przez kolejne pokolenia. Należał on do światłych umysłów epoki. Wśród plebejskich warstw Krakowa ceniono przede wszystkim jego talent krasomówczy. Uchodził za znakomitego kaznodzieję, głoszącego kazania w kościele Mariackim, jak i u św. Jana. Wspierał materialnie uczącą się młodzież, dla której fundował stypendia. Łożył przy tym koszt na ubranie i wyżywienie najuboższych studentów. Wykazywał także żywą troskę o los Alma Mater zapisując na jej rzecz fundacje kapitałowe. Najcenniejszą darowizną, jaka pozostała po nim do dziś, są mało znane Libri promotionum i Libri diligentiarum.

Year

Volume

Pages

231-267

Physical description

Contributors

author
translator

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d39e28de-fd7c-404c-afe4-309ea4593fe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.