Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 1 | 45-59

Article title

Rev. prof. Jonas Totoraitis MIC: Ideas and Conceptions

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The topic of this article is devoted to the discussion of the ideas of cultural and social activities propounded by Professor of History, Rev. Jonas Totoraitis (1872-1941). It also deals with a question of what conditions were present for their implementation in the early twentieth century. The first idea to establish the Society to Investigate the History of Lithuania was largely predicated on his professional background as historian. Another idea was indebted to his perception of the duty of the priest. It manifested itself in the aspiration to set up a special organization (association) of Roman Catholic clergy to tackle world-view issues of society at large. Another field of Rev. Totoraitisʼ activities was organizing youth in the countryside. His most significant contribution was theoretical: a study entitled “Catholic Youth Associations”, published in the journal “Vadovas” (Leader), and some time later republished in a separate booklet “The Guardianship of Youth and Its Associations”.

Journal

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

45-59

Physical description

Dates

published
2020-03-30

Contributors

 • The Lithuanian Institute of History, Vilnius, Lithuania

References

 • Bakonis E., Lietuvos istorijos draugija 1929-1940 metais, „Mūsų praeitis” 1(1990), p. 4-18.
 • Basanavičius J., Dar kartą apie įsteigimą „mokslo“ draugijos, „Vilniaus žinios” 1905, no. 153.
 • Bekampis J. [Jurgis Šaulys], Mūsų mokslo reikalai, „Vilniaus žinios” 1905, no. 105.
 • Bur J. [Jonas Burba], Prie d-ro Noraus sumanymo, Vilniaus žinios 1905, no. 85.
 • Gaidys A., Lietuvių katalikų draugijų bruožai 1905-1907, „Lietuvių atgimimo istorijos studijos” 7(1994): Atgimimas ir Katalikų Bažnyčia, p. 254-316.
 • Gieda A., Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883-1940 metais, Vilnius 2017.
 • Guzewicz W., Związek katolicki w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej, „Studia Ełckie” 12(2012), p. 129-157.
 • Įstatai kunigų susivienijimui, Seinai 1907.
 • Jurginis J., Lietuvių mokslo draugija, „Iš lietuvių kultūros istorijos” 8(1975): Mokslo, kultūros ir švietimo draugijos, p. 37-118.
 • Katilius A., Kaip Jonas Totoraitis rinko tautosaką Daukšių parapijoje, „Suvalkija” 1997, no. 8, p. 24-29.
 • Katilius A., Kunigų susivienijimas: du kun. Jono Totoraičio laiškai, „Tėvynės sargas” 1998, no. 1(96), p. 63-68.
 • Katilius A., Seinų vyskupijos dvasininkų pastoracinė, socialinė ir kultūrinė veikla XIX a.–XX a. pradžioje, „Terra jatwezenorum” 10(2018), d. 1, p. 170-196.
 • Kučas A., Kunigas Antanas Staniukynas. 100 metų sukakčiai nuo jo gimimo paminėti, Roma 1965.
 • Kučinskas A., Prof. kun. dr. Jonas Totoraitis (60 metų amžiaus sukaktuves minint), „Athenaeum” 4(1933), p. 1-16.
 • Kun J. Tumas, Istoriškai-etnografiškas laikraštis, „Vilniaus žinios” 1905, no. 79.
 • Nagevyčia V., Atsiliepimas ant d-ro Noraus sumanymo, „Vilniaus žinios” 1905, no. 69.
 • Norus J. [J. Totoraitis], Rūpinkimės Lietuvos istorija, „Vilniaus žinios” 1905, no. 63.
 • Šapalas K., „Žiburio” draugija ir jos mokyklos, Marijampolė 2009.
 • Senis Betgyvas [Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis], Prie D-ro Noraus sumanymo, „Vilniaus žinios”1905, no. 99.
 • Šilgalys, Prie etnografiškai-istoriškos draugijos kurimo, „Vilniaus žinios” 1905, no. 123.
 • Šliogeris J., Prie d-ro J. Noraus sumanymo, „Vilniaus žinios” 1905, no. 152.
 • Totoraitis J., Liškiavos piliakalnis ir Vokės raganos, „Lietuvių tauta” 1908, kn. 1, d. 2, p. 204-208.
 • Totoraitis J., Senovės liekanos ir lietuvių mitologiški atminimai, „Lietuvių tauta” 1908, kn. 1, d. 2, p. 177-204.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d39e9949-2335-4807-876a-a8acddfae611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.