PL EN


2010 | 10 | 319-348
Article title

Jan Sarnicki – profesor gimnazjum i liceum w Wadowicach

Content
Title variants
EN
Jan Sarnicki – the professor of secondary school in Wadowice
Conference
SESJA NAUKOWA ZORGANIZOWANA PRZEZ KOMISJĘ HISTORII NAUKI PAU I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE UJ. W 215. rocznicę założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego (9 V 2007)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Jan Sarnicki was born in Brzesko on December 22, 1904. He spend his early childhood in Brzeżany (Podolia) and just after beginning of the First World War moved with his parents to Wadowice. In years he was a pupil of the secondary school in Wadowice, in which he passed the maturity examination on May 29, 1923 to undertake the study in the Medical Faculty of the Jagiellonian University in Kraków. A year later he transferred himself to the Philosophical Faculty with the specialization in the field of geography, becoming a student of few famous university professors, such as: L. Sawicki, W. Szajnocha, J. Nowak and J. Smoleński – his scientific protector. Under the direction of the last mentioned he prepared and wrote the doctor thesis: Western Carpathians in the light of relative heighs. The manuscript of this text is up today preserved in the Archive of Jagiellonian University. Twice, but unfortunately without the success he sat the examination from the philosophy, what made him impossible to get a doctor’s degree. On the other hand he passed successful the State-examination authorizing to teaching in secondary schools. In addition three times he held the training and military exercises to obtained finally the degree of Second Lieutenant. J. Sarnicki undertook the professional work in year 1931 as the teacher of private secondary school in Vilnius, and two years later moved to Wadowice and continued this job as the teacher of geography. Karol Wojtyła, later Pope John Paul II was his schoolboy at that time. Simultaneously he began to draw block diagrams and relief maps serving as didactic helps. More then 60 such drawings were made in Vilnius and exhibited in schoolclasses. This activity was continued after the return to Wadowice, namely on the request of the Company of Friends of the Skiing he made 5 relief maps of few mountain groups of Carpathians, particularly attractive as ski-lands. In June, 1937 he married with Maria Grüner, his girl-friend from Wadowice and younger colleague from the university. Just before the Second World War J. Sarnicki was mobilized as the Second Lieutenant. Three weeks later he crossed the Hungarian border and after next few months forced his way to the Polish Army in France, became internee and placed in the soldier camp in Idron, on the northern foreland of Pyrenees. He designed and participated in the in construction of the chapel, which many years later was entered on the list of national monuments of France. Repeatedly he painted and drew this little chapel. Twice he attempted an escape through Spain to England but unfortunately the second time round he was left in Andorra, caught by Germans and settled in the concentration camp Dora near Buchenwald were had the heavy accident. Soon after the end of the war J. Sarnicki came back to Wadowice and undertook the duty as the teacher of geography and geology in the secondary school. Meantime he drawn more than twenty block diagrams ad relief maps again and led trips with pupils to explain geological and geomorphologic details. Aged 65 years he passed onto pension and moved himself to Biała, were his mother and sister lived. Then he created next plastic maps, and the most well-known from among are maps of Monte Cassino, and of dams on the Skawa River in Grodzisko and in Świnna Poręba. Moreover he painted numerous small images, mainly landscapes of Beskidy Mts., surroundings of Wadowice, different little chapels and elements of sacral architecture. Two maps were send to the Rome for his schoolboy, the Pope John Paul II. One of them was the panorama of Monte Cassino and the other – the view over religious foot-pats with numerous chapels from Kalwaria and Lackonona. At November 1984 J. Sarnicki was decorated with the order – the Knight’s Cross Polonia Restituta. He died 26 January, 1985 lie in one’s grave on the cemetery in the town Biała. He deserve a regard as the talented and well educated person, the meritorious teacher, the soldier-patriot and the notable author of block diagrams and relief maps, which are a head of one’s time.
Keywords
Year
Volume
10
Pages
319-348
Physical description
Dates
cover
2010
Contributors
References
 • Alexandrowicz S.W. [2004]: Starunia i badania Czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności. Studia i Materiały do dziejów PAU, III, s. 1–262.
 • Bieniasz Z. [1981]: Wywiad z Janem Sarnickim. Zapis nagrania na taśmie magnetofonowej.
 • Bieniasz Z. [1986]: Kochana stara buda…, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 16, s. 1–92.
 • Ciętak Z. [1933]: Sprawozdanie z działalności Koła Geografów U. U. J. za okres od 1925 do 1932 roku, Koło Naukowe Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, III Sprawozdanie Naukowe za lata 1925–1932, s. 11–35.
 • Czechówna L. [1969]: Historia geomorfologii w Polsce w latach 1840–1939 na tle rozwoju geomorfologii światowej, Prace Kom. Geogr.-Geol. Poznańsk. Tow. Przyj. Nauk, 9 (4), s. 1–244.
 • Czort T., Sarnicki J. [1927]: Podział Beskidów Zachodnich (Magórskich i Średnich) wraz z ich pogórzami na podstawie wysokości względnych, II Zjazd Słow. Geogr. i Etnogr. w Polsce 1927.
 • Górkiewiczowa J.B. [1984]: Wieś na dnie jeziora, Nadskawie, Almanach Kulturalny, R. 1984, s. 10–27.
 • Grünerówna M. [1933]: Metody kartograficznego ujęcia stopnia rozwoju form dolinnych oraz współczynnika wyrównania den dolinnych, Koło Naukowe Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, III Sprawozdanie Naukowe za lata 1925–1932, s. 80–85.
 • Kunsky J. [1955]: Blokdiagram, geograficzny wykres bryłowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Lach J., Tabor J., Żychowski J. [1980]: Współczynnik rozwinięcia powierzchni jako wskaźnik syntetycznego przedstawienia rzeźby, Prace Geograficzne WSP, Kraków, 8, s. 5–16.
 • Narutowicz G. [1919]: Sprawozdanie z podróży do Małopolski w okresie od 18-go do 22 września 1919 r. (przedruk), „Gospodarka Wodna” 1/2005, s. 15–21.
 • Pęckowski Z. [1974]: Dobre komando. Wydawnictwo Literackie. Kraków.
 • Rauch Z. [2004]: Wspomnienie o Profesorze Janie Sarnickim (1904–1985), „Przebudzenie”, R. 2004, (4), s. 38–39.
 • Sarnicki J. [1929]: Karpaty zachodnie w świetle wysokości względnych (rękopis), Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, WF II 505, s. 1–79.
 • Sarnicki J. [1933]: Zależność reliefu Karpat Zachodnich od czynników budowy geologicznej, Koło Naukowe Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, III Sprawozdanie Naukowe za lata 1925–1932, s. 126–134.
 • Siemionow A. [1984]: Ziemia Wadowicka, Komisja Turystyki Górskiej Oddz. PTTK „Ziemia Wadowicka”, Wadowice.
 • Smoleński J. [1924]: Blokdiagramy jako środek poglądowy w geografii, „Czasopismo Geograficzne” 2 (1), s. 25–34.
 • Smoleński J. [1927]: Drugi zjazd słowiańskich geografów i etnografów w Polsce, „Przegląd Geograficzny” 7 (1–2), s. 100–105.
 • Studnicki G. [1986]: O Janie Sarnickim wspomnienie, Nadskawie, „Almanach Kulturalny”, R. 1986, s. 43–44.
 • Studnicki G. [1987]: „Cyrul” Jan Sarnicki (1904–1985), wspomnienie pośmiertne. Podbeskidzie, R. 1987, s. 92–93.
 • Studnicki G. [1991]: Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 24, s. 1–388.
 • Studnicki G. [1996]: Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Biblioteka Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice.
 • Szlompek N. [2002]: Schronisko pod Leskowcem ma swego patrona!, „Gościniec PTTK” 3 (7).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3a0c9f6-4c8e-4f07-a0b2-02d7e46f0cfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.