Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 77-90

Article title

Status społeczno-zawodowy rodziców a edukacja szkolna licealistów z Miandrivazo na Madagaskarze

Authors

Content

Title variants

EN
Socio-economic status of parents and school education of high school students from Miandrivazo in Madagascar

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na Madagaskarze nadal nie wszystkie dzieci objęte są edukacją podstawową. Ponadto spośród tych, które rozpoczęły naukę w szkole, tylko niewielka część dociera do poziomu maturalnego. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Obok powszechnego ubóstwa mieszańców jednym z powodów jest niechęć rodziców do edukacji szkolnej dzieci. Jednak coraz więcej malgaskich rodziców postrzega edukację formalną jako kapitał, który pozwoli w przyszłości ich dzieciom na awans społeczny. W niniejszym artykule autorka prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych w czerwcu 2016 r. wśród 144 maturzystów z trzech liceów w Miandrivazo na Madagaskarze. Analizie poddane zostały status społeczno-zawodowy rodziców uczniów oraz formy pomocy udzielanej przez nich maturzystom.

Year

Volume

Pages

77-90

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Bielecka-Prus J. (2010), Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Benolo F. (1996), Réfléxions sur la culture malgache pour une contribution à l’ inculturation à Madagascar. „Aspects du Christianism á Madagascar” 6: 242-262.
 • Dahl Q. (2011), Linguistic policy challenges in Madagascar. [w:] Ch. Thornell, K. Legère (red.), North-South contributions to African languages. Cologne: Rüdiger KÖppe Verlag, s. 51-80.
 • Deleigne M.-Ch. (2009), Vers „l’ institutionnalisation” de l’École dans l’Androy (Madagascar)?. „Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs” 8: 171-190, http://cres.revues.org/603 (mis en ligne le 22 mars 2012, consulté le 13 mai 2015).
 • Dolata R., Grygiel P., Jankowska D. M., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J. (2015), Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nyczaj-Drąg M. (2009), Kapitał społeczny rodziny jako źródło wczesnych nierówności szkolnych. [w:] K. Marzec- -Holki (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 312-323.
 • Dziemianowicz-Bąk A. (2012), Edukacyjne strategie wykluczenia. „Forum Socjologiczne” 2: 167-178.
 • Gouleta E. (2006), Language Learning and Linguistic Policy in Education: Considerations for Successful Bilingual Programs in Madagascar. Washington: World Bank.
 • Herbst M. (2012), Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • INSTAT (2013), Enquête National sur le suivi des indicareurs des OMD, (2012-2013), Objectif: 2, s. XI, http://www.instat.mg/pdf/ensomd-2012-2013_2.pdf [dostęp: 30.05.2015].
 • INSTAT (2016), Madagascar en chiffre, http://www.instat.mg/madagascar-en-chiffre/ [dostęp: 19.12.2016].
 • Jaeger M.M., Breen R. (2016), A dynamic of Cultural Reproduction. „American Journal of Sociology” 4: 1079-1115.
 • Lendzion K. (2012), Społeczno-religijna rola kapłana misjonarza na Madagasakrze. Warszawa: Missio-Polonia.
 • Liwiński J., Bedyk E. (2016), The wage premium from parents’ investments in the education of their children in Poland – raport; Working Papers No. 14/2016(205), Wydział Nauk Ekonomicznych UW, https://www.wne.uw.edu.pl/files/2614/6479/2235/WNE_WP205.pdf.
 • LOI n° 2008-011 modifiant certaines dispositions de la Loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 portant orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar, http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/23c8485998e093c6fbdd2d345ffec368c76d5620.pdf [dostęp: 1.06.2015].
 • Mikiewicz P. (2005), Społeczne światy szkół średnich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Mikiewicz P. (2012), Edukacja i kapitał społeczny: przyczynek do badań związków funkcjonowania miasta i szkoły. „Forum Socjologiczne” 2: 73-88.
 • PASEC (2008), Quelques pistes de réflexion pour une education primaire de qualité pour tous. Rapport Madagascar.
 • Radoła M. (2013), Kapitał społeczny a osiągnięcia szkolne ucznia. „Studia Edukacyjne” 27: 143-157.
 • Rakotonandrasana M. (2007), Madagascar – Enseignants recrutés sans formation initiale, http://www.ciep.fr/sources/conferences/CD_professionnalisation/bak/pages/docs/pdf_pays/Madagascar.pdf [dostęp: 30.05.2015].
 • Ralibera R. (2006), La Formation des élites à Madagascar depius l’Indéendance. [w:] L. Ink (red.), Madagascar Fenêtres, Aperçus sur la culture malgache, vol. 2, Antananarivo: CITE, s. 144-154.
 • Ramaronandrasana J.B.S. (1998), Znaczenie tradycyjnej rodziny malgaskiej. [w:] J. Różański, Misje w kraju Betsimisaraka. Polscy oblaci na Madagaskarze. Poznań.
 • Ranaivoson J.F. (2014), La situation actuelle de la malgachisation, [w:] D.T. Razafindratsimba, V. Ranaivo (red.), Enseigner et apprendre les langues à Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI ème siècle? Actes du séminaire universitaire national 9-10 juillet 2014, Antananarivo, s. 161-184.
 • Randriamanantena M.W. (2009), Trajectoires des elites malgaches: malediction ou choix inapproprie? „Lakroa” z 29 listopada: 5.
 • Randriamasitiana G.D. (2004), Madagaskar. [w:] R. Chaudenson, D. Rakotomalala (red.), Situations linguistiques de la francophonie etat des lieux (Document de travail), ODFLN, Ouagadougou, s. 143-146.
 • Randriamasitiana G.D. (2010), Politique educative et trajectoires scolaires a Madagascar: de l’ecole d’ integration a l’ecole d’exclusion. „LIENS Nouvelle Série” 13 : 25-46, http://fastef.ucad.sn/LIEN13/article_gildany.pdf.
 • UNESCO Institute for Statistics (UIS), http://www.uis.unesco.org [dostęp: 19.12.2016].
 • UNESCO (2015), Examen national 2015 de l’Éducation pour tous. Madagascar, http://unesdoc.unesco.org/ images/0023/002317/231749f.pdf.

Notes

PL
Artykuł siódmy z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3a1fc88-8300-4521-90f1-070885525e71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.