PL EN


2019 | 3 | 109-119
Article title

Losy zawodowe laureatów konkursu twórczości technicznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Professional life of the competition laureates of technical output
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano potrzebę, teoretyczne założenia oraz praktykę badań losów zawodowych absolwentów. Przedstawiono również cele i założenia konkursu twórczości technicznej, który jest organizowany od 2005 roku przez Uniwersytet Rzeszowski. Rozważania teoretyczne dopełnione zostały badaniami losów zawodowych laureatów konkursu twórczości technicznej. Przeprowadzone badania na 45-osobowej grupie laureatów konkursu świadczą o ich wysokiej mobilności i przydatności zawodowej. Badani w stosunkowo krótkim czasie po studiach (średnio 28 dni) podejmują pracę zgodną z kwalifikacjami (zgodność całkowita w 93% badanych), aktywnie uczestniczą w licznych formach doskonalenia zawodowego, doświadczają wielu sukcesów w pracy zawodowej. Badania mogą być wykorzystane w doskonaleniu procesu kształcenia realizowanego w szkołach wyższych
EN
In the article the need, theoretical assumptions and the practice of research on graduates' professional careers were presented. The goals and assumptions of the technical output contest, which has been organized since 2005 by the University of Rzeszow. Were also presented the theoretical considerations were complemented by research on the professional lives of the winners of the technical output competition. The research conducted on a group of 45 contest winners testify of their high mobility and professional suitability. The respondents in a relatively short period of time after studies (28 days on average) take up work in accordance with qualifications (total compliance 93% of respondents), actively participate in numerous forms of professional development, experience many successes in their professional work. The research can be used to improve the education process carried out in higher education institutions
References
 • Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1998.
 • Bonstingl J.J., Szkoły jakości: wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN, Warszawa 2002.
 • Dobrołowicz W., Psychologia twórczości techniczne, WNT, Łódź 1993.
 • Jelonek M., Kocór M., Efekty kształcenia – rynek pracy – interwencje publiczne, [w:] (red.) J. Górniak, Diagnoza szkolnictwa wyższego, SGGW, Warszawa 2015, s. 181–209.
 • Korabiowska K., Badania przydatności zawodowej absolwentów techników, PWSZ, Warszawa 1967.
 • Korabiowska-Nowacka K., Metodyka i wyniki badań przydatności w pracy absolwentów szkół zawodowych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1980.
 • Kuźniak I., Optymalizacja procesu kształcenia, UAM, Poznań 1993.
 • Kwiatkowski S., Kształcenie zawodowe: wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa 2006
 • Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biuro Karier UR, Rzeszów 2015.
 • Marszałek A., Elektronika w edukacji dzieci i młodzieży, WSP, Rzeszów 2001.
 • Marszałek A., Przydatność – istotność treści „edukacji na odległość”, [w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 1/96/2017, s. 13–21.
 • Marszałek A., Wyniki pracy szkoły, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2008, tom 7, s. 533–536.
 • May R., Psychologia i dylemat ludzki, PAX, Warszawa 1989.
 • Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku, A. Szostek (red.), SGGW, Warszawa 2015.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2002.
 • Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa 2009.
 • Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, PWN, Warszawa 1971.
 • Osborn A.F., Applied Imagination, Charles Scribner, New York 1967.
 • Pacuska M., Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych – przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników, [w:] E-mentor, luty 2014, s. 4–11.
 • Schomburg H., Teichler U., Higher education and graduate employment in Europe: results from graduate surveys from twelve countries, Springer, Dordrecht 2006.
 • Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Sopot 2005.
 • Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, ITeE, Radom 2009.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, WSP, Bydgoszcz 2000.
 • Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, ITeE, Radom 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3a3c06d-7f4f-4f67-82d9-f96e0fd59cf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.