PL EN


2017 | 473 | 381-389
Article title

Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena wybranych strategii rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zasad planowania strategicznego, udziału interesariuszy oraz zasad zrównoważonego rozwoju turystyki. Kwestionariusz oceny strategii zawierający 44 pytania utworzono na podstawie skal pomiarowych opracowanych i zweryfikowanych przez Simpsona [2001] i Ruhanen [2004]. Sześcioro autorów artykułu oceniło 34 strategie rozwoju turystyki w regionach: 13 strategii wojewódzkich, 5 powiatowych, 6 gminnych, 8 miejskich i 2 innych obszarów. Analiza strategii wykazała, że w niewielkim stopniu realizują one paradygmaty zrównoważonego rozwoju turystyki. Zdecydowanie wyższą jakością charakteryzują się dokumenty opracowane dla wyższych szczebli podziału administracyjnego. Najlepiej ocenianymi domenami strategii rozwoju turystyki w badanych dokumentach są wskaźniki planowania i analiza środowiska.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3a9f9c9-0ccc-4386-9c17-f4507beaf85f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.