Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 1 | 69-82

Article title

The Support for the Investment Expenditure from the EU Structural Policy on the Basis of Communes in Lubelskie Voivodeship

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The study analyzed the structure and level of investment expenditure incurred in support of local government funding from the European Union (EU). It focuses on making comparisons of investment expenditure of urban-rural (22 units) and rural (171 units), Lubelskie voivodeship. The subject of analysis was also activity in obtaining EU funding of urban-rural and rural areas in the 2007–2013 programming period. The investigation period was including year 2015 which ends the possibility of spending the assistance in the programming period 2007–2013. It also shows the degree and areas obtained support of investment activities of communes by assistance funds.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

69-82

Physical description

Dates

published
2018-02-12

Contributors

 • State School of Higher Education Pope John Paul II in Biala Podlaska

References

 • CICHOŃ D. 2007. Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu zadań gminy na przykładzie gmin województwa podkarpackiego. VI Seminarium Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, Zakopane.
 • Cyburt A. 2013. Aktywność samorządów w absorpcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego. Doctotral thesis, Warszawa.
 • GILOWSKA Z., MISIĄG W. 2000. Dostosowywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich. Polska Regionów, 17, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • KORNBERGER-SOKOŁOWSKA E., MEKIŃSKI M. 2009. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. In: Prawo finansowe. Eds. E. Chojnacka-Duch, H. Litwińczuk. Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa, p. 153-155.
 • Mapa dotacji UE. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, www.mapadotacji.gov.pl (access: 10.08.2016).
 • MICHALIK K. 2012. Źródła finansowania inwestycji samorządowych. Przypadek gminy wiejskiej Olsztyn. In: Finansowanie samorządu gminnego. Ed. S. Kanduła. Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa, p. 73.
 • MURZYN D. 2010. Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, p. 203.
 • NURZYŃSKA I. 2011. Fundusze Unii Europejska a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa, p. 104.
 • PALUCH M. 2008. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako instrumenty wspierania rozwoju regionalnego. In: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego. Eds. B. Jóźwik, H. Ponikowski. Lublin, p.169.
 • Polska i jej fundusze 2007-2013, 2004-2006. 2009. MRR, Warszawa, p. 2.
 • PONIATOWICZ M. 2016. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 125: 7-23.
 • SIERAK J. 2013. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. In: Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Eds. G. Maśloch, J. Sierak. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, p. 149-208.
 • SIERAK J. 2016. Financing of municipal investment in the new perspective of EU funds 2014-2020. www.samorzad.pap.pl (access 30.09.2016).
 • SOSNOWSKI S. 2014. Wykorzystanie funduszy europejskich w województwie lubelskim w latach 2007-2013 oraz cele i wyzwania rozwoju do 2020 r. Wybrane aspekty polityki spójności. Referat wygłoszony podczas konferencji "Statystyka w procesie monitorowania polityki spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej". Lublin, 8-9 października.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
 • WALCZAK M., KOWALCZYK M. 2010. Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansowaniu gminy. Wydawnictwo Difin, Warszawa, p. 28.
 • WĘCŁAWSKI J., MISTEREK W. 2011. Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Wydawnictwo Difin, Warszawa, p. 64.
 • WOJTOWICZ D., KUPIEC Т. 2012. Ocena wykorzystania środków UE rozwoju regionu 2004-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Warszawa, p. 8.
 • ZAWORA J. 2015. Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 1-2: 43-54.
 • ZIOŁO M. 2011. Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru. Zeszyty Naukowe PTE, Kraków, 10: 288-290.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3c1e337-3ebb-4cd1-a048-750f1017193f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.