PL EN


2017 | 4 | 45-63
Article title

Analiza krytyczna wybranych pozostałości nazizmu w systemie społeczno-politycznym i prawnym Republiki Federalnej Niemiec

Content
Title variants
Critical analysis of selected remnants of Nazism in the socio-political and legal system of the Federal Republic of Germany
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie krytycznej analizy wybranych pozostałości nazizmu w Republice Federalnej Niemiec (RFN). Pozostałości nazistowskiego systemu przez lata były tolerowane, a nawet chronione przez aparat państwowy RFN w niemal wszystkich dziedzinach życia. Zachodzi zatem pytanie o skuteczność przeprowadzonej po II wojnie światowej denazyfikacji i zmiany mentalności znacznej części niemieckiego społeczeństwa. Należy bowiem zauważyć, że z niektórymi pozostałościami hitlerowskiego systemu Republika Federalna Niemiec pożegnała się dopiero w XXI wieku i tym samym nie zdołała do chwili obecnej zadośćuczynić wszystkim jego ofiarom. Autorzy ukażą również fakt, że w posttotalitarnym państwie bardzo trudno jest znaleźć tak zwane „nieskazitelne życiorysy” biorąc pod uwagę ilość byłych członków NSDAP, którzy przez lata sprawowali wysokie urzędy w RFN.
EN
The aim of this article is to present a critical analysis of selected remnants of Nazism in the Federal Republic of Germany (FRG). For years, the remains of the Nazi system have been tolerated and even protected by the German state apparatus in almost all areas of life. This raises the question of the effectiveness of the post-World War II denazification and mentality of a large part of German society. It should be noted that with certain residues The Federal Republic of Germany did not bid farewell to the Nazi system until the 21st century and thus has not been able to compensate all its victims to this day. The authors will also show the fact that it is very difficult to find so-called “impeccable CVs” in a post-totalitarian country, taking into account the number of former NSDAP members who have held high offices in Germany for years.
Publisher

Year
Issue
4
Pages
45-63
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Akta Odessy, https://www.youtube.com/watch?v=XIVNVz5TYHo [07.10. 2017].
 • Albert Speer junior, http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/albert-speer-juniordeutscher-star-architekt-verstirbt-nach-sturz-im-haus-a-1168124.html [07.10.2017].
 • Berlin - Yogyakarta, (2009). Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw cz³owieka dzisiaj. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
 • Bundestagwahl 1972 SPD Spot, https://www.youtube.com/watch?v=DATZtb2q6rY [07.10. 2017].
 • Burgi M., Wolff D. (2016). Rehabilitierung der nach § 175 StGB verurteilten homosexuellen Männer: Auftrag, Optionen und verfassungsrechtlicher Rahmen, Antidiskriminierungstelle des Bundes, Berlin.
 • Daszkiewicz K. (1972). Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej. Poznañ: Instytut Zachodni.
 • Doktorzy-honoris-causa, http://www.usz.edu.pl [07.10.2017].
 • Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nr 24, Warszawa dnia 20 czerwca 1972.
 • Fikus S. (2013). Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec. Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Gagel W. (1994). Geschichte politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Zwõlf Lektionen: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
 • GescischteProjekte, https://www.unioldenburg.de/fileadmin/user_upload/geschichte/projekte/ol.verfolgungsszenarien/ download/Rosa_Winkel-script.pdf [07.10. 2017].
 • Grudgesetz für die Bundesrüepublik Deutschland (2004). Berlin: Bundeszentrale für politische Bildung.
 • Guzik J. (2009). Rzecznik Watykanu: Papież nie był nigdy w Hitlerjugend, http://www.rp.pl/artykul/304327-Rzecznik-Watykanu--Papiez-nie-byl-nigdyw- Hitlerjugend.html [07.10.2017].
 • Herwig M. (2016). Und die Größe ist gefährlich, und der Ruhm ein leeres Spiel http://www.stern.de/politik/deutschland/hans-dietrich-genscher-und-das-heiklekapitel-seiner-nsdap-mitgliedschaft-6775028.html [07.10.2017].
 • Hoffschidt R. (2016). Kriminalisierung und Verfolgung homosexueller Handlungen unter Männern durch Justiz und Polizei in der Bundesrepublik Deutschland von der Nachkriegszeit bis 1994. Hannover.
 • Jartyś J. (2015). Wkład Polski do procesu umiędzynarodowienia praw osób Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) po akcesji Polski do Unii Europejskiej. [w:]: Wojnicz L., Rdzanek D., Potkańska M. (red.). W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Szczecin – Warszawa: Instytut Politologii I Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kitchen M. (2017). Speer. Architekt śmierci. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Spółka.
 • Kacewicz M. (2010). Noszę nazwisko potwora, http://www.newsweek.pl/swiat/noszenazwisko-potwora,65994,1,1.html [07.10.2017].
 • Karwat M. (2009). Akredytacja w życiu społecznym i politycznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Karwat M. (2007). O złośliwej dyskredytacji – manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kokot M. (2013). Jak RFN przez długie lata krył nazistów w swoich rządach. Nowa książka badacza,http://wyborcza.pl/1,76842,13867398,Jak_RFN_przez_dlugie_lata_kryl_nazistow_w_swoich_rzadach_.html [07.10.2017].
 • Liedtke F., Wengeler M., Böke K. (1991). Begriffe besetzen. Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik, Westdeutscher Verlag.
 • Lis-Turlejska M. (1975) Ingracjacja, czyli manipulowanie innymi ludźmi za pomocą zwiększenia własnej atrakcyjności. [w:] Reykowski J. (red.). Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa: Wydawnictwo KiW.
 • Łepkowski P. (2016). Rzecz o historii. Jak naziści zbudowali współczesne Niemcy, http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/309019905-Jak-nazisci-zbudowali-wspolczesne- Niemcy.html [07.10. 2017].
 • Naziści robili kariery w resorcie sprawiedliwości RFN. (2013) http://www.newsweek.pl/swiat/nazisci-robili-kariery-w-resorcie-sprawiedliwosci-rfn,105220,1,1.html [07.10.2017].
 • Niemieccy geje z odszkodowaniami za prześladowanie. (2016). https://parezja.pl/niemieccy-geje-odszkodowaniami-przesladowanie/ [07.10. 2017].
 • Polska Kronika Filmowa (PKF 160 45b), https://www.youtube.com/watch?v=0V5kz65Bb3g [07.10.2017].
 • Rydel J. (2011). Polityka historyczna Republiki Federalnej Niemiec. Zaszłości, idee, praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Schenk D. (2014). Strukturen der systematischen Nichtverfolgung von Nazitätern in der Bundesrepublik Deutschland. Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich nr 3.1.
 • Sigmund, A. M. (2015). Sex w III Rzeszy. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 • Speer, A. (1990). Wspomnienia. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Szymański W. (2017) Lider AfD dumny z żołnierzy Wehrmachtu. http://www.dw.com/pl/lider-afd-dumny- z-%C5%BCo%C5%82nierzy-wehrmachtu/a-40530087 [07.10. 2017].
 • Tomczak S. (2013). Rok 1968 w Republice Federalnej Niemiec i jego skutki, https://historia.org.pl/2013/08/10/rok-1968-w-republice-federalnej-niemiec-i-jegoskutki/ [07.10.2017].
 • Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag), (1990) https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/EinigVtr.pdf [07.10. 2017].
 • Volk L. (1972). Das Reich Konkordat vom 20 Juli 1933. Von den Ansätzen in der Weimarer Republik bis zu Ratifizierung am 10 September 1933, Veröffentlichungen der Komission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in Bayern. Mainz:
 • Matthias-Grünewald Verlag, Wahl A. (2009). Druga historia nazizmu w federalnych Niemczech po 1945 roku. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, s.7-342.
 • Wieliński B., T. (2016). Naziści w niemieckim ministerstwie sprawiedliwości. Rozliczanie brunatnego resortu, http://wyborcza.pl/1,75399,20834124,nazisci-w-niemieckimministerstwie-sprawiedliwości-rozliczanie.html [07.10.2017].
 • Zamana J. (2017). Pojecie socjotechniki. Rybnik: „Poradnik Edukacyjny”, Nr 1-2 (36-37), Wydawnictwo RODNilP WOM.
 • Zamana J. (2017). Socjotechnika w reżymie demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym. Rybnik: „Poradnik Edukacyjny”, Nr 3(38), Wydawnictwo RODNiP WOM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3c73694-4b26-4309-b1fe-9cd7e029ddc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.