Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 28 | 347-375

Article title

Męczennik jako świadek w aktach męczenników

Authors

Content

Title variants

EN
The Martyr as a Witness in the Acts of the Martyrs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł ukazuje zagadnienie chrześcijańskiego świadectwa widziane z perspektywy prześladowań, procesów i śmierci męczenników oddających swe życie za Chrystusa. Źródłem dla rozważań są zachowane opisy męczeństwa (passio, acta martyrum). W chrześcijaństwie męczeństwo uważane jest za najwyższą formę świadectwa dawanego Chrystusowi i wierze, dlatego należy przebadać, w jaki sposób świadectwo obecne jest w tych bezpośrednich opisach męki i śmierci chrześcijan pierwszych wieków, w okresie prześladowań, gdy teologia męczeństwa dopiero się rodziła, a dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia i śmierci było szczególnie ważne. Artykuł przedstawia zagadnienie chrześcijańskiego świadectwa z różnych stron: świadectwo spisanych świadectw, świadectwo życia męczenników, świadectwo wiary i świadectwo męczeństwa.
EN
The article explores the phenomenon of Christian testimony present in experiences of persecution and in the death of martyrs, those who have given their lives for Christ. The primary sources for our reflection are the preserved descriptions of martyrdom (passio, acta martyrum). Martyrdom is commonly considered as the highest form of Christian testimony, thus it is useful to examine how it is present in the direct testimonies of the passion and death of the Christians of the first centuries, in that period of persecutions when indeed the theology of martyrdom first awakened and the witness of a Christian’s life and death took on particular importance. The article discusses the issue of testimony from different points of view: the witness of written testimonies, the testimony of the earthly lives of the martyrs, the testimony of their faith, and testimony of the act of martyrdom itself.

Journal

Year

Volume

28

Pages

347-375

Physical description

Contributors

References

 • Clarke G.W., „Some Observations on the Persecution of Decius”, Antichton 3 (1969) 63-76.
 • de Ste. Croix G.E.M., „Voluntary Martyrdom in the Early Church”, Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (red. G.E.M. de Ste. Croix) (Oxford 2006) 153-200.
 • Fairbanks A., „The Conception of the Future Life in Homer”, American Journal of Theology 3 (1897) 741-757.
 • Frend W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa (Londyn 1971).
 • Jackson Knight W.F., „The After-Life in Greek and Roman Antiquity”, Folklore 4/21 (1958) 217-236.
 • Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego (Warszawa 1987).
 • Longosz S., „Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej”, Tarnowskie Studia Teologiczne 7 (1979) 49-73.
 • Machniak J., „Marian i Jakub”, Encyklopedia katolicka (red. E. Ziemann) (Lublin 2006) XI, 1352.
 • Musurillo H. (red. i tł.), The Acts of the Christian Martyrs (Oxford 1972) (=Musurillo).
 • Wipszycka E. – Starowieyski M. (red.), Męczennicy (Ojcowie Żywi 9; Kraków 1991).
 • Wipszycka E., „Prześladowania w państwie rzymskim”, Męczennicy (red. E. Wipszycka – M. Starowieyski) (Ojcowie Żywi 9; Kraków 1991) 15-83.
 • Wysocki M., Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana (Lublin 2010).
 • Wysocki M., „Męczennicy. III. Literatura patrystyczna”, Encyklopedia katolicka (red. E. Ziemann) (Lublin 2008) XII, 682-683.
 • Wysocki M., „Męczeństwo św. Polikarpa”, Encyklopedia katolicka (red. E. Ziemann) (Lublin 2006) XII, 704-705.
 • Wysocki M., „Męczeństwo. IV. W chrześcijaństwie. 1. W ujęciu patrystycznym”, Encyklopedia katolicka (red. E. Ziemann) (Lublin 2008) XII, 699-701.
 • Wysocki M., „The Beauty of Martyrdom: the Presence of God in the Martyrs in the Writings of Tertullian and Cyprian”, The Beauty of God’s Presence in the Fathers. The Proceedings of the Eighth International Patristic Conference, Maynooth 2012 (red. J. E. Rutherford) (Dublin 2014) 69-82.
 • Wysocki M., „Wiara męczenników – świadectwo opisów męczeństwa”, Wierzę w jednego Boga (red. A. Paciorek et al.) (Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie 6; Tarnów 2013) 353-369.
 • Wysocki M., „Wyznawca”, Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz) (Lublin 2014) XX, 1106-1107.
 • Zieliński T., Religia starożytnej Grecji (Toruń 2001).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3cc3204-dd2f-4329-881c-2dd0fe95f406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.