Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14 | 133-147

Article title

Gra miejska „Studenci UMK wobec miejsc (nie)pamięci”

Authors

Title variants

EN
The Location-Based Game “Nicolaus Copernicus University Students towards the Place of (Non)Memory”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Many memorials are located in the area of Nicolaus Copernicus University in Toruń. Every day these places are speechless witnesses for the exchange of opinions, successes, failures and also enchantments, emotions and discords of the generations of students, who many a time are not aware of their existence. Meanwhile they came into being for reminding of the people and events that marked themselves in the history of Alma Mater in Toruń. Moreover they want to prompt to broaden knowledge about them. With the aim of restoring the memory of the places of Nicolaus Copernicus University there was organized a scientific-educational project: Nicolaus Copernicus University students towards the places of (non)memory. During this project (8 June 2012) the location-based game, under the same title, was carried out. This venture joined historical content with the pedagogical method of its modern transfer. This idea was designed to popularize knowledge about the memorials of Nicolaus Copernicus University. In addition to this, participants could create their civic competences and could get new experience, which can be a foundation of their academic identity. Project was based on the methodological framework of the action research.

Year

Volume

14

Pages

133-147

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, Poland

References

 • Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Warszawa 2011.
 • Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009.
 • Barwińska D., Kształcenie w miejscach pamięci a społeczeństwo wiedzy. Pedagogika miejsc pamięci (Gedenkstättenpädagogik), [w:] Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wrocław 2007.
 • Carr W., Filozofia, metodologia i badania w działaniu, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinková, B.D. Gołębniak, Wrocław 2010.
 • Červinková H., Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku, „Forum Oświatowe” 2012, nr 1(46).
 • Červinková, H. Edukacyjne badania w działaniu – w poszukiwaniu emancypacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych, „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje” 2011, nr 2(5).
 • Czerepaniak-Walczak M., Badania w działaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk 2010.
 • Fietkiewicz O., Gry terenowe, [w:] Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988.
 • Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 • Kemmis S., Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu, [w:] Badania w działaniu
 • Kozłowski R., Zarys dziejów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945-2010, [w:]
 • Kranz T., Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009.
 • Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
 • Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław 2007.
 • Le Goff J., Historia i pamięć, Warszawa 2007.
 • Lekka-Kowalik A., Uniwersytet jako firma usługowa – szansa czy klęska?, http://www.sapien- tiokracja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:uniwersytet-jako-firma-usugowa- szansa-czy-klska&catid=36:agnieszka-lekka-kowalik&Itemid=64 [dostęp: 12.10.2012].
 • Lewandowska I., Kształtowanie świadomości europejskiej poprzez edukację regionalną i międzykulturową, [w:] Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Białystok 2003.
 • Łaga Z., Zbiorowa pamięć i niepamięć, jako czynnik kształtujący regionalną tożsamość na przykładzie Żuław Elbląskich, [w:] Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, red. A. Brzezińska, Wróblewska, P. Szwiec, Warszawa 2012.
 • Malicki K., Pamięć zbiorowa jako element tożsamości regionalnej na przykładzie regionu pod- karpackiego, [w:] Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Rzeszów 2010.
 • Mendel M., Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, [w:] Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006.
 • Nora P., W poszukiwaniu europejskich miejsc pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 2007, nr 41(41).
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1998.
 • Polak W., Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] 60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. C. Łapicz, W. Wróblewski, Toruń 2006.
 • Polak W., Wydarzenia polityczne na UMK w latach 1980-1989, [w:] 60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. C. Łapicz, W. Wróblewski, Toruń 2006.
 • Pszczółkowski M., Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • Roszak S., O miejscach pamięci, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej. Zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009.
 • Rykiel Z., Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze, [w:] Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Rzeszów 2010.
 • Simlat M., Edukacja obywatelska jako kształtowanie kompetencji obywatelskich, [w:] Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1996.
 • Supruniuk A., Supruniuk M.A., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach 1945-2010, Toruń 2011.
 • Supruniuk M.A., Losy profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego po 1945 roku: społeczność akademicka USB na obczyźnie (1947-1987), ,[w:] A. Supruniuk, M.A. Supruniuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach 1945-2010, Toruń 2011.
 • Trębińska-Szumigraj E., „Biografia” jednego dnia społecznej przestrzeni miasta, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2011, t. 12, red. S. Słowińska.
 • Wagner B., Przecież stamtąd wyszliście – to także element europejskiej tradycji, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej. Zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3cd70a7-2b20-4778-8c42-89ac543be0c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.