Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25 (32) | 9-22

Article title

Idea wyodrębnienia dyscypliny naukowej „nauki o bezpieczeństwie” i jej konsekwencje

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
There are numerous controversies regarding the fields of study of “security”. Reported objections are represented in the context of “nationalization” and another field of study – “defense studies”. The study is an attempt to answer two questions: 1) what is the rationale to contest the current list of areas of academic study, academic disciplines and fields of study in the area of security and defense studies?; 2) what are the possible solutions to remove controversial issues in that classification? The article also provides a short reflection on the “security engineering” as an autonomous discipline. In the final part of the foregoing shows the original model solutions of an existing problem.

Year

Issue

Pages

9-22

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydział Społeczno-Techniczny

References

 • Jarmoszko, S., Kalita, C., Maciejewski, J. (2016). Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia). Siedlce: Wyd. UP-H w Siedlcach.
 • Kitler, W. (2015). Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności. W: W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Lutostański, M. (2014). Główne komponenty architektury ochrony bezpieczeństwa państwa. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
 • Lutostański, M. (2015). Podstawy bezpieczeństwa narodowego. Studium problemów teoretycznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lutostański, M. (2015). O dylematach polskiej klasyfikacji nauk w zakresie bezpieczeństwa – wybrane problemy. W: K. Skibniewska, M. Lutostański (red.), Postęp w inżynierii bezpieczeństwa. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Lutostański, M. (2016). Bezpieczeństwo. Uzupełniający komponent architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Lutostański, M. (2016). Dylematy polskiej klasyfikacji nauk w zakresie bezpieczeństwa. Inżynieria bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe AON, 3(104). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Pokruszyński, W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065).
 • Sienkiewicz, P. (2013). Natura bezpieczeństwa w perspektywie systemowej. W: K. Drabik (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Sienkiewicz, P. (2015). Bariery metodologiczne w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym. W: W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Szczepański, J. (2013). Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny. Społeczeństwo i Polityka, 2(35).
 • Szarucki, M. (2013). Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu. Pobrane z: www.janek.uek. krakow.pl/~kzzo/1.3.1.pdf.
 • Trejnis, Z. (2011). Nauki o bezpieczeństwie nową dyscypliną w dziedzinie nauk społecznych? W: Z. Trejnis, B. Jagusik (red.), Studia bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo WAT.
 • Wikin, J. (2012). Komu potrzebne są nauki społeczne? Nauki społeczne w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej oraz w rozwiązywaniu problemów rozwoju. Nauka, 4. Pobrane z: www.pan.poznan.pl/nauki/ N_412_02_Wilkin.pdf.
 • Wróblewski, R. (2015). Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie. W: W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3d64292-7356-40b6-8921-ba448427caa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.