Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | LXV (65) | 1 | 9-26

Article title

Młoda demokracja a neoliberalna polityka miejska

Authors

Content

Title variants

EN
Young democracy and neoliberal urban policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka miejska najsilniej kształtowana jest przez dwa wymiary po-transformacyjnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju: młodą i relatywnie słabą demokrację oraz silny, w znikomym stopniu neutralizowany polityką społeczną, neoliberalizm przemian gospodarczych. Globalna tendencja do neoliberalizacji systemów gospodarczo-społecznych spowodowała, że w polityce miasto zaczęło być postrzegane przede wszystkim jako obszar zintensyfikowanej aktywności ekonomicznej, a nie zbiorowej konsumpcji. W nadganiających ekonomiczne zapóźnienie gospodarkach postsocjalistycznych neoliberalizacja celów polityki miejskiej doprowadziła do zdominowania jej przez problemy ekonomiczne. Wycofywanie się ze społecznej polityki redystrybucji intensyfikuje procesy polaryzacji przestrzeni miast. Niezrównoważony rynek mieszkaniowy, inicjowane programami rewitalizacji procesy gentryfikacji, powszechność grodzonych osiedli, komercjalizacja przestrzeni publicznych spowodowały mobilizację opozycji społecznej w formie ruchów miejskich walczących o prawo do miasta. Przygotowywane na szczeblu krajowym ustawy dotyczące krajowej polityki miejskiej, polityki rewitalizacyjnej, partycypacyjnych procedur w planowaniu miejskim są reakcją na budzące się postawy obywatelskie dojrzewającej w kraju demokracji. Jej relatywna młodość osłabia możliwości równoważenia rozwoju całego systemu społeczno-gospodarczego kraju.
EN
In a post-transformational socio-economic situation, urban policy is mainly shaped by two dimensions: a young and relatively weak democracy; and a strong, economically- driven neoliberal policy, which is not balanced by a social welfare policy. Global neoliberal tendencies resulted in a shift of urban policy objectives from collective consumption to economic growth. This dominance of economic aims in urban policy is particularly visible in post-socialist countries, which are struggling to catch up with economically developed countries. The growing social polarisation of urban spaces is a result of the withdrawal of state policy from social welfare tasks. An unstable housing market, gentrification processes initiated by the state-led revitalization, the spread of gated communities, and commercialization of public spaces have given rise to social resistance. Mobilized urban movements are fighting for their rights to their cities. As a reaction to the growing demands from civil society for a more democratic policy, new national legislative proposals relating to urban policy, revitalization policy, and participation procedures have begun to be prepared by the state government.

Year

Volume

Issue

1

Pages

9-26

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański

References

 • Baeten G. 2012. Neoliberal planning: Does it really exist? W: Contradictions of neoliberal planning. G. Baeten, T. Tasan-Kok (ed.), 205–211. Berlin: Springer.
 • Barnekov T., Boyle R., Rich D. 1989. Privatism and urban policy in Britain and United States. Oxford: Oxford University Press.
 • Bernd B., Helms G. 2003. “Zero tolerance for the industrial past and other threats: Policing and urban entrepreneurialism in Britain and Germany”. Urban Studies 40(9): 1845–1867.
 • Brenner N. 2004. New state spaces. Urban governance and the rescaling of statehood. Oxford: Oxford University Press.
 • Caldeira T.P.R. 2000. City of walls: crime segregation and citizenship in Sao Paulo. Berkeley: University of California Press.
 • Castells M. 1982. 1972. Kwestia miejska. Warszawa: PWN.
 • Castells M. 1983. The city and the grass roots: a cross-cultural theory of urban social movements. Berkeley: University of California Press.
 • Cochrane A. 1999. Redefining urban politics for the twenty-first century. W: The urban growth machine. Critical perspectives, two decades later. A.E.G. Jonas, D. Wilson (red.), 109–124. State University of New York Press, Albany.
 • Cochrane A. 2007. Understanding urban policy. A critical approach. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Cochrane A., Peck J., Tickell A. 1996. “Manchester plays games. The local politics of globalisation”. Urban Studies 33(8): 1317–1334.
 • Couch C., Sykes O., Cocks M. 2013. The changing context of urban regeneration in North West Europe. W: The Routledge companion to urban regeneration. M.E. Leary, J. McCarty, 33–44. London–New York: Routledge.
 • Cox K.R. 1997. Governance, urban regime analysis, and the politics of local economic development. W: Reconstructing urban regime theory. regulating urban politics in a global economy. M. Lauria (ed.), 99–121. California: Sage Publications.
 • Fainstein S. 1995. Urban redevelopment and public policy in London and New York. W: Managing cities. The new urban context. P. Healey, S. Cameron, S. Davoudi, S. Graham, A. Madani-Pour (eds.). Chichester: Wiley.
 • Fainstein S., Gordon I., Harloe M. 1992. Divided cities. New York & London in the contemporary world. Oxford: Blackwell.
 • Fincher R. 1987. “Defining and explaining urban social movements”, Urban Geography 8(2): 152–160.
 • Foucault M. 2000. Fearless speech, Semiotext(e), New York.
 • Grabkowska M., Pancewicz Ł., Sagan I. 2013. “The impact of web-based media on evolution of participatory urban planning and e-democracy in Poland”. International Journal of E-Planning Research 2(3): 1–16.
 • Guzik R., Micek G. 2009. Zarządzanie i organizacja procesów rewitalizacji. W: Rewitalizacja miast Wielkiej Brytanii. R. Guzik (red.), 54–60. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Harvey D. 1973. Social justice and the city. London: Edward Arnold.
 • Harvey D. 1982. The limits to capital. Oxford; Blackwell.
 • Harvey D. 1989. “From managerialism to entrepreneurialism: The transformation of urban governance in late capitalism”. Geografiska Annaler 71B: 3–17.
 • Harvey D. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Holgersen S. 2015. “Economic crisis, (creative) destruction, and the current urban condition”. antipode, 47(3): 689–707.
 • Jackson P., Lowe M., Miller D., Mort F. 2000. Commercial cultures. Economies, practices, spaces. Oxford: Berg.
 • Jałowiecki B. 2010. Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jessop B. 1994. Post-fordism and the state. W: Post-Fordism: A reader. A. Amin (ed.). Oxford.
 • Jessop B. 1997. A neo-gramscian approach to the regulation of urban regimes. Accumulation strategies, hegemonic projects, and governance. W: Reconstructing urban regime theory. Regulating urban politics in a global Economy, M. Lauria (ed.), 51–73. California: Sage Publications.
 • Kovács Z., Hegedüs G. 2014. “Gated communities as new form of segregation in post-socialist Budapest”. Cities 36: 200–209.
 • Laclau E. 2001. “Democracy and the question of power”. Constellations 8(1): 3–14.
 • Leary M.E. 2013. “A Lefebvrian analysis of the production of glorious, gruesome public space in Manchester”. Progress in Planning 85: 1–52.
 • Lefebvre H. 1996. Writings on cities. Oxford: Blackwell.
 • Logan J.R., Molotch H.L. 1987. Urban fortunes: The political economy of place. Berkeley: University of California Press.
 • MacLeod G. 2002. ‘‘From urban entrepreneurialism to a ‘revanchist’ city? On the spatial injustices of Glasgow’s renaissance’’. Antipode 34(3): 602–624.
 • Miller B.A. 2000. Geography and social movements: comparing antinuclear activism in the Boston area, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Peck J. 2012. “Austerity urbanism”. City 16(6): 626–655.
 • Peck J., Tickell A. 1995. “Business goes local: dissecting the ‘business agenda’ in Manchester”. International Journal of Urban and Regional Research 19: 79–95.
 • Pinch S. 1989. Collective consumption. W: The power of geography: how territory shapes social life. J. Wolch, M. Dear (eds.), 41–60. Boston: Unwin Hyman.
 • Sagan I. 2000a. Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sagan I., Grabkowska M. 2013. Negotiating participatory regeneration in the post-socialist inner city. W: The Routledge companion to urban regeneration. M.E. Leary, J. McCarthy (eds.), 433–442. Routledge.
 • Sorkin M. (red.) 1992. Variations on a theme park: The new American city and the end of public space. New York: Hill and Wang .
 • Sorkin M. 2010. All over the map. New York: Verso.
 • Staniszkis J. 2006. O władzy i bezsilności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Stoker G. 1995. Regime theory and urban politics. W: Theories of urban politics. D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (eds.), 54–71. London: Sage Publications.
 • Stone C. 1989. Regime Politics: governing Atlanta 1946–88. Lawrence: University Press of Kansas.
 • Stone C. 1993. “Urban regimes and the capacity to govern: a political economy approach”. Journal of Urban Affairs 15: 1–28.
 • Teaford J.C. 2000. “Urban renewal and its aftermath”. Housing Policy Debate 11: 443–465.
 • Walsh K. 1995. Public services and market mechanisms: competition, contracting and the new public management. London: Macmillan.
 • Wolford W. 2004. “This land is ours now: a new perspective on social movement formation”. Annals of the Association of American Geographers 94(2): 409–424.
 • Zukin S. 1995. The culture of cities. Oxford: Blackwell.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3d81928-4ddc-4dbd-9d2d-ef57a045b2e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.