PL EN


2011 | 2 | 311-312
Article title

Organizacja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Bilkiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, i wsp. Psychiatria. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner;2003.
  • Konieczyńska Z, Stańczyk T. Terapia zajęciowa w psychiatrii. Warszawa: Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli; 1989.
  • Wilczek-Różyczka E. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2003.
  • Uniewska C. Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1992
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3dc6f3d-486b-47a1-b380-5e1c67ac403e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.