PL EN


Journal
2020 | 10 | 438-452
Article title

Tłumaczenie literatury dziecięcej czy tłumaczenie dla dzieci? Problematyka translatoryki literatury dziecięcej na przykładzie dwóch polskich tłumaczeń Piotrusia Pana Jamesa M. Barriego

Authors
Content
Title variants
EN
Translation of Children’s Literature or Translation for Children? The Problem of Translating Children’s Literature on the Example of two Polish Translations of Peter Pan and Wendy by James M. Barrie
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper will seek to test two methodologies theorizing about translating children’s literature, one of which can be termed as the first theory in this field, shaped by Göte Klingberg and the other, polemical to the first one, introduced by Ritta Oittinen. On the example of children’s classic, Peter Pan and Wendy, it will be argued if the both methodologies allow the analysis of children’s literature translation and can justify most of the changes made by translators.
Journal
Year
Issue
10
Pages
438-452
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Adamczyk-Garbowska, M. 1988. Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Albińska, K. 2009/2010. Tylko to, co najlepsze, jest dość dobre dla dzieci, czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej. – Przekładaniec, 22/23, 259–282.
 • Barańczak, S. 1974. Przekład artystyczny jako „samoistny” i „związany” obiekt interpretacji – Baluch, J. (red.), Z teorii i historii przekładu artystycznego. Kraków: Uniwersytet Jagielońskiego, 47–75.
 • Barańczak, S. 2004. Rice pudding i kaszka manna: (o tłumaczeniu poezji dla dzieci). – Barańczak, S. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów i problemów, Kraków: Wydawnictwo a5, s. 65–76.
 • Barrie, J. M. 2008. Peter Pan and Wendy, The Project Gutenberg EBook. – http://www.gutenberg.org/ebooks/26654 (25.07.2018).
 • Biały, P. 2012. Cultural adaptations in translation of English children’s literaturę into polish: the case of Marry Poppins. – Linguistica Silesiana, 33, 105–125.
 • Cámara-Aguilera, E. 2009. The Translation of proper names in Children’s literature. – „AILIJ” (Anuario de Investigación en Literature Infantil y juvenil), 7 (1), 47–61.
 • Dymel-Trzebiatowska, H. 2013. Translatoryka literatury dziecięcej: analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jarniewicz, J. 2018. Sięganie po cudze jako przekład. O tym czego tłumacz robić nie powinien – Jarniewicz, J. Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 89–105.
 • Lathey, G. 2016. Translating children’s literature, London: Routledge.
 • Legeżyńska, A. 1986a, Teoria ekwiwalentów – Dobrze w tłumaczeniu A. Sandauera – Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 122–144.
 • Legeżyńska, A. 1986b. Tłumacz jako drugi autor – Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 21–33.
 • Oittinen, R. 1993. I Am Me – I Am Other: on the Dialogics of Translating for Children, Tampere: Department of Translation Studies, University of Tampere.
 • Oittinen, R. 2000. Translating for Children, Nowy Jork, Londyn: Garland Publishing.
 • Oittinen, R. 2014. No Innocent Act: On the Ethics of Translating for Children. – Coillie, J. Van, Verschueren, W. P. (eds.). Children’s Literature in Translation. Challanges and Strategies, Nowy Jork: Routledge, 35–47.
 • O’Sullivan, E. 2003. Narratology meets translation studies, or, the voice of the translator in children’s literature. – Meta: Translators’ Journal, 48 (1/2), 197–207.
 • O’Sullivan, E. 1993. The Fate of the Dual Addressee in the Translation of Children’s Literature. – New Comparison, 16, 109–119.
 • Pantuchowicz, A. 2009. „Nibylandie”: Nibyprzekłady Piotrusia Pana?. – Rocznik Przekładoznawczy, 5, 145–152.
 • Shavit, Z. 1986. Poetics of Children Literature, Athens–London: The University of Georgia Press.
 • Sommer, P. 2005. Tłumacząc miniatury Charlesa Reznikoffa. Pogadanka dla młodzieży. – Sommer, P., Po stykach, Gdańsk: „Słowo/Obraz Terytoria”, 220–240.
 • Szymańska, I. 2014. Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej – Rocznik Przekładoznawczy, 9, 193–208.
 • Tabakowska, E. 2015. Przekład i obrazowanie. – E. Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie: Wybór prac, P. de Bończa Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21–33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3dd9df3-7a31-4063-a05b-0d7d35ddb0b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.